Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetska obnova višestambenih zgrada

Procjenjuje se kako u Hrvatskoj ima oko 50 milijuna m2 korisne površine višestambenih zgrada. 65% zgrada se nalazi u kontinentalnom dijelu, dok ih je oko 35% u obalnom dijelu Hrvatske. Zgrade su većinom građene prije 1987. godine, što znači da otprilike troše 200-250 kWh/m2 toplinske energije za grijanje. Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti, potrošnju tih zgrada je moguće smanjiti na 50 kWh/m2, odnosno čak peterostruko!

Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela Program energetske obnove višestambenih zgrada od 2014. do 2020. godine čije provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za ovaj program je Fond kroz zadnje 3 godine osigurao 268 mil. kuna bespovratnih sredstava, od čega je 200 milijuna kuna odobreno samo za radove na energetskoj obnovi 430 zgrada vrijedne 461 milijun kuna.

Kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa,  sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskih fondova, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, zbog čega je bila nužna prilagodba uvjeta sufinanciranja. Naime, Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna eura, od čega je cca 70 milijuna namijenjeno obnovi višestambenih zgrada (cca 525,3 mil. kn). Novi natječaj odnosno Poziv na dostavu ponuda je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 17.10.2016. godine i bio je otvoren za prijave do 31.1.2017. godine. 

Planirani budžet prvog poziva je bio 147.440.000 kuna, a stopa sufinanciranja je 60%, neovisno o lokaciji,uz ograničenje maksimalnog iznosa poticaja na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije će biti sufinancirani s 85%.

U sklopu Poziva, sufinancirat će se sve aktivnosti i mjere predviđene programom, a kako bi program i dalje nastavio s uspješnom provedbom, Fond će svim zainteresiranim zgradama pružati direktnu podršku, odnosno pomoći ne samo oko prijave već i oko praćenja projekta u smislu savjetovanja i osiguravanja svih potrebnih informacija. Sve informacije moguće je dobiti na vsz.eu@fzoeu.hr

Uvjeti za prijavu po ovom Javnom pozivu:

  • prijaviti su se mogle isključivo cijele zgrade (arhitektonske cjeline), ne i pojedinačni ulazi
  • zgrade nisu smjele biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
  • projekti moraju ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje prostora (Qhn,d)
  • 66% zgrade mora biti stambene namjene, a negrijani nadzemni prostor ne smije biti više od 25% površine (hodnici i sl… - u to ne ulaze podzemni dijelovi zgrade)
  • mogle su se prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju (55% zgrada se nalazi u C razredu)
  • nužna je bila odgovarajuća suglasnost suvlasnika (natpolovična većina, sukladno članku 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14
  • prilikom prijave je bilo potrebno imati energetski pregled i certifikat te glavni projekt  - za koje će biti odobreno retroaktivno sufinanciranje od 85% (uz ograničenje maksimalnog iznosa) ukoliko su izrađeni kasnije od 1.1.2014. godine i usklađeni sa tehničkim uvjetima natječaja
  • prijave se nakon provedene evaluacije rangiraju po broju ostvarenih bodova, a kriteriji za bodovanje su, između ostalog, smanjenje potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog iznosa, broj stanova, energetski razred, starost zgrade, planirana ušteda energije, smanjenje CO2 emisija, spremnost projekta za provedbu (sklopljeni ugovori s izvođačima za radove, s bankom za kreditiranje) i slično
  • dodatni bodovi se daju projektima koji uključuju korištenje obnovljivih izvora energije te zamjenu energenta za grijanje

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI 

Sažetak poziva
PDF 668.33 kB
Upute za prijavitelje
PDF 1.25 MB
Materijali poziva
ZIP 6.57 MB