Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Energetska učinkovitost

Poticanje energetske učinkovitosti u prometu

Sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila

Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja hibridnih i električnih vozila. Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj  je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2.  Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji su se građanima i tvrkama dodjeljivala bespovratna sredstva za kupnju električnih i hibridnih automobila te električnih skutera, motocikala i četverocikala. 

Visina poticaja ovisila je o vrsti vozila:

 • za kupnju ELEKTRIČNIH VOZILA bilo je moguće dobiti do 70.000,00 kuna
 • za kupnju HIBRIDNIH 'PLUG IN' VOZILA i ELEKTRIČNIH VOZILA S UGRAĐENIM SUSTAVOM ZA PRODUŽENJE AUTONOMIJE KRETANJA (range extender) s emisijama CO2 do najviše 50 g CO2/km bilo je moguće dobiti do 50.000,00 kuna
 • za kupnju HIBRIDNIH VOZILA SA EMISIJOM DO 90 G CO2/km bilo je moguće dobiti do 30.000 kn
 • za kupnju vozila L1 kategorije (električna motorna vozila s 2 kotača, radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤4kW i brzine ≤ 50 km/h - uključuje skutere, segway...) bilo je moguće dobiti do 7.500,00 kuna 
 • za kupnju vozila L3 kategorije (električni motocikli konstrukcijske brzine preko 50 km/h) bilo je moguće dobiti do 10.000,00 kuna 
 • za kupnju vozila L6 kategorije električni laki četverocikli snage manje od 4kW bilo je moguće dobiti do 15.000,00 kuna 
 • za kupnju vozila L7 kategorije električni teški četverocikli snage do 15kW bilo je moguće dobiti do 30.000,00 kuna

Građani su mogli dobiti poticaj za jedno vozilo, koje su trebali zadržati u vlasništvu barem godinu dana, a tvrtke i obrtnici do 700.000 kn te su vozila trebali zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine. Sufinancirala se kupnja novih vozila, koja mogu biti kupljena u bilo kojoj zemlji Europske unije, međutim trebala su biti registrirana u Hrvatskoj. 

Zašto električna vozila?

 • nemaju emisije štetnih plinova u atmosferu, odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš,
 • njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije),
 • podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu,
 • manje je porezno opterećenje,
 • smanjuje se zagađenost okoliša bukom (procjenjuje se da gotovo 20 % stanovnika EU pati od buke čije se razine smatraju neprihvatljivima,)
 • doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju.

2014. godine je Fond građanima i tvrtkama odobrio 15,5 milijuna kuna poticaja za nabavu 440 energetski učinkovitih vozila: 379 hibridnih, 53 električna i 8 plug in hibridnih. U ugovorenom roku od 6 mjeseci odobrena sredstva iskorištena su za nabavu 340 vozila: 313 hibridnih, 24 električnih i 3 plug in hibridna, što je Fond sufinancirao sa 11,2 milijuna kuna.

U 2015. godine je Fond građanima i tvrtkama odobrio 18,5 milijuna kuna poticaja za nabavu 506 ekološki prihvatljivijih vozila: 314 hibridnih, 13 plug in hibridnih i čak 179 električnih vozila. 

Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je 2012. godine bilo svega 13 električnih automobila, dok ih je 2014. godine evidentirano 74. Hibridnih automobila ima nešto više, no jasno je vidljiv trend rasta: 2012. godine bilo je 354 hibridnih vozila, a 2014. godine čak 873.