Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Energetska učinkovitost

Poticanje energetske učinkovitosti u prometu

Sufinanciranje nabave energetski učinkovitijih vozila

Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja hibridnih i električnih vozila. Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj  je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2.  Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila. Od 2014. do 2017. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 50 milijuna kuna sufinancirao nabavu 1425 električnih, hibridnih te plug in hibridnih vozila. Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U Hrvatskoj je 2012. godine bilo svega 13 električnih automobila, 2014. godine ih je evidentirano 74, a 2017. čak 277.

Zašto električna vozila?

 • nemaju emisije štetnih plinova u atmosferu, odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš,
 • njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije),
 • podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu,
 • manje je porezno opterećenje,
 • smanjuje se zagađenost okoliša bukom (procjenjuje se da gotovo 20 % stanovnika EU pati od buke čije se razine smatraju neprihvatljivima,)
 • doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 25.4.2018. godine objavio novi Javni poziv za sufinanciranje, u sklopu kojeg je osigurano 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava za građane. Sufinanciranje je bilo moguće dobiti za kupnju najviše jednog vozila, a iznos poticaja je ovisio o vrsti vozila. Poticaje je bilo moguće dobiti za kupnju sljedećih kategorija vozila:

 • električni bicikl – do 5.000,00 kuna
 • električno vozilo L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
 • vozilo M1 kategorije s hibridnim „plug-in“ pogonom – do 40.000,00 kuna
 • vozilo M1 kategorije s električnim pogonom – do 80.000,00 kuna

Za prijavu na sufinanciranje je bilo potrebno:

 1. Ispuniti Prijavni obrazac s Internet stranice Fonda (www.fzoeu.hr),
 2. Na e-mail adresu Fonda vozila.gradjani@fzoeu.hr poslati potpisan i skeniran primjerak prijavnog obrasca, ali i nepotpisani obrazac u Excel .xlsx datoteci
 3. Priložiti scan obje strane osobne iskaznice
 4. Priložiti ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodavatelja, zajedno s tehničkim karakteristikama vozila koje je predmet ponude. Mora biti jasno vidljiva kategorija (prema točki I. ovog Poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni / „plug-in“ hibridni), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km, gdje je primjenjivo), a te informacije osim u ponudi mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd.

Svi detalji postupka sufinanciranja nalaze se u tekstu Javnog poziva objavljenom na našim stranicama: http://fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/, zajedno s pripadajućim obrascima. 

Do 25. travnja 2018. godine u 14:54 sati raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu su iskorištena te se isti smatra zatvorenim!