Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Gospodarenje otpadom

Centri za gospodarenje otpadom

Kaštijun

Pretovarne stanice

Pretovarne stanice u Istarskoj županiji

Prema zaključenom Dvostranom sporazumu o sufinanciranju velikog projekta ŽCGO „Kaštijun“ iz 2011. između Vlade RH i Europske komisije, definirano je sufinanciranje gradnje Centra, a u projektnoj prijavi navedeno je da dio integriranog sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji čine pretovarne stanice s pratećom infrastrukturom, koje moraju biti izgrađene do početka rada centara.

Pretovarna stanica je objekt u kojem se obavlja prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada, te pretovar otpada u vozila koja isti odvode u centar za gospodarenje otpadom. U Istarskoj županiji planirana je  izgradnja 6 takvih pretovarnih stanica (Labin, Poreč, Umag, Buzet, Rovinj, Pazin).

  • PS Cere - Labin
  • PS Cere - Labin
  • PS Donji Picudo - Umag
  • PS Donji Picudo - Umag
  • PS Košambra - Poreč
  • PS Košambra - Poreč