Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

  • Softversko sigurnosno riješenje
  • Memorandumi, košuljice za spise, koverte, mape, vizitke, sitni uredski i potrošni materijal