Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

  • Najam vozila putem operativnog leasinga
  • Telekomunikacijske usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
  • Toneri i tinte
  • Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
  • Distribucija namjenskih vreća i sigurnosnih vezica
  • Računalna i mrežna oprema
  • LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
  • Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
  • Usluge čišćenja ureda