Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

  • Telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
  • Microsoft OVS licence
  • Održavanje i nadogradnja Konto programa 2017
  • Usluga izrade cjelovitog kreativno – komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija
  • Usluga dugoročnog kredita