Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

 • Promotivni materijali
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 • Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom
 • Javna govorna usluga mobilne telefonije
 • Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak
 • Poštanske usluge
 • Nadogradnja informacijskog sustava radi podizanja razine sigurnosti
 • Računalna i mrežna oprema 2.
 • Usluge promidžbe i vidljivosti za promociju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji se sufinancira sredstvima iz EU fondova
 • Toneri i tinte
 • Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
 • Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada