Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Postupci u tijeku

Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak

PREDMET NABAVE: Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak                                      

Naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 6. veljače 2020. godine obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova sanacije jame Sovjak“.

Datum slanja na objavu: 06.02.2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0005541

Datum objave: 10.02.2020.

Broj objave u Službenom listu Europske unije: 2020/S 029-067488

Datum objave: 11.02.2020.

Evidencijski broj nabave: E-VV-7/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 12.845.520,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 23.03.2020. do 13:00 sati.

Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH):

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3633741

Detalji o objavi u Službenom listu Europske unije (TED):

Objava 2019/S 0F2-0005541 (EOJN RH) objavljena je u Službenom listu EU pod brojem 2020/S 029-067488 s datumom objave 11.02.2020.

Detalje o objavi u Službenom listu Europske unije možete vidjeti ovdje: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3633741

TED je baza podataka o javnoj nabavi u EU-u. Možete joj pristupiti klikom na sljedeću poveznicu: http://ted.europa.eu/.