Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 • LDPE vreće za PET, AL/FE i stakleni ambalažni otpad
 • Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
 • Izgradnja integralnog informacijskog sustava
 • Izrada Nacrta nacionalnog računskog plana za šumarstvo, uključujući i predloženu referentnu razinu za šume za razdoblje 2021. do 2025.
 • LDPE vreće za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad
 • Sigurnosne vezice
 • Nabava vozila za Posredničko tijelo – samostalnu službu
 • Informacijska računalna oprema
 • Usluga nadzora tijekom zatvaranja ugovora za ŽCGO Kaštijun
 • Usluga distribucije namjenskih vreća
 • Nadogradnja storage sustava storage switchevima
 • Javna govorna usluga mobilne telefonije
 • Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom
 • Nabava LDP vreća za PET AL/FE I stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica
 • Telekomunikacijske usluge-prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu
 • Usluga izrade cjelovitih komunikacijskih rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promoviranje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama