Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Javna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

2018 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma sklopljenih do 31.12..2017. - mala i velika nabava (objavljeno 4.3.2019.)

2018 - Registar ugovora sklopljenih do 31.12.2017. - jednostavna nabava (objavljeno 4.3.2019.)

2018 - Registar ugovora - jednostavna nabava do 31.12.2017. (objavljeno 3.9.2018.)

2018 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 31.12.2017.  - mala i velika nabava (objavljeno 3.9.2018.)

2018 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 31.12.2017. (objavljeno 01.03.2018)

2018 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 31.12.2017. JEDNOSTAVNA NABAVA (objavljeno 01.03.2018)

2017 – Registar ugovora i okvirnih sporazuma – sklopljeni do 1.09.2017. (objavljeno 03.09.2017).

2017 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 01.03.2017. (objavljeno 01.03.2017.)

2016 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 01.09.2016. (objavljeno 05.09.2016.)

2016 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 1.03.2016. (objavljeno 4.03.2016)

2015 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma-sklopljeni do 1.09.2015. (objavljeno 13.09.2015.)

2015 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma-sklopljeni do 2.03.2015. (objavljeno 2.03.2015.)

2014 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 01.09.2014. (objavljeno 03.09.2014)

2013/2014. god. Registar ugovora i okvirnih sporazuma (objavljeno 03.03.2014.godine)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 02.09.2013.godine)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.03.2013.godine)

2012.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.09.2012.godine)

2011.god. (objavljeno 02.11.2011.godine)

2010.god. (objavljeno 07.04.2011.godine)