Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Naknade

Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Naknada za ambalažu i ambalažni otpad

Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži ( „Narodne novine“ broj 88/2015 i 78/16 i 116/17 ) propisano je da proizvođači/uvoznici/ unosnici prilikom stavljanja proizvoda pakiranih u ambalažu na tržište Republike Hrvatske, uplaćuju Fondu naknade i to:

-Naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom u svrhu pokrivanja troškova skupljanja i obrade otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond

-Povratnu naknadu koju plaćaju kao stimulativnu mjeru kojom se potiče posjednik da otpadnu ambalažu od pića preda prodavatelju koji u svojoj ponudi ima pića ili osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem i za to primi propisani iznos povratne naknade

Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15)

Izvješće proizvođača/uvoznika o ambalaži stavljenoj/uvezenoj na tržište u RH:

Za period uvoza/unosa/proizvodnje do 19.08.2015. godine

  • PROIZVOĐAČ -Očevidnik obračuna naknade zbrinjavanja (Dodatak I)
  • PROIZVOĐAČ- Očevidnik za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (Dodatak II)
  • IZVOZNIK -Očevidnik obračuna naknade zbrinjavanja (Dodatak I)
  • IZVOZNIK - Očevidnik za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (Dodatak II)

Za period uvoza/unosa/proizvodnje od 20.08.2015. godine

  • Obrazac AO3  - izvješće o vrsti i količini višekratne ambalaže
  • Obrazac AO10 - izvješće o vrsti jednokratne ambalaže

Mail adresa za dostavu ovjerenih obrazaca: naknade@fzoeu.hr

Pregled propisanih obrazaca za sve naknade
PDF 347.61 kB
Obavijest proizvođačima pića obuhvaćenih sustavom povratne naknade
PDF 329.56 kB
Detaljnije informacije o obvezama proizvođača sukladno odredbama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži i Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom (06.listopada 2015.)
PDF 1.13 MB