Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

13 mil. kuna za projekte OIE u turizmu

23.01.2015. 23. siječnja 2015. objavljen je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru, čiji je predmet dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne, kao i toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.

23. siječnja 2015. objavljen je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru, čiji je predmet dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne, kao i toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.

Korisnici sredstava Fonda po ovom pozivu su trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci, fizičke osobe - obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) te fizičke osobe - građani. Pod navedene korisnike spadaju vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih privatnom smiješaju ili imaju pravo korištenja istih temeljem odgovarajućih pravnih akata kako je detaljno objašnjeno u samom javnom pozivu.
Fond će po ovo pozivu dodjeljivati subvencije, zajmove i donacije za radove navedene u javnom pozivu, a sredstava Fonda dodjeljivat će se do kraja 2015. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Konkretno kroz javni poziv za turistički sektor moći će se ostvariti sredstva za poticanje uporabe sunčane energije u kampovima, ulaganja u toplinske sunčeve sustave te povećanje učinkovitosti rashladnih sustava u hotelima i drugim turističkim objektima.

Hrvatski turizam ima nesagledive mogućnosti u poboljšanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, a sredstvima Fonda po ovom pozivu ih može u većoj mjeri i ostvariti.