Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Fond na konferenciji Greenfield investicije 2019.

29.03.2019. Zamjenica direktora Fonda Alenka Kočiša Čičin-Šain sudjelovala je na konferenciji Greenfield Investicije 2019.: Kako snovi postaju stvarnost, gdje je sudjelovala u panel diskusiji na temu važnosti investicija trgovačkih poduzeća u vlasništvu jedinica javnih i lokalnih samouprava.

Dvodnevna konferencija magazina Lider „Greenfield Investicije 2019.: Kako snovi postaju stvarnost“ i ove je godine okupila brojne predstavnike najviše državne i lokalne razine, stručnjake, ministre, župane, gradonačelnike, načelnike, predstavnike hrvatskih i inozemnih institucija, bankare, menadžere i poduzetnike, kao i predstavnike velikih investitora koji su uspješno realizirali ili planiraju realizaciju svojih investicijskih projekata u Hrvatskoj. Cilj događanja bio je prikazati ulogu tzv. greenfield ulaganja u razvoju hrvatskoga gospodarstva te dati prijedlog rješenja kojima je moguće prevladati zapreke i potaknuti novi investicijski ciklus.

Naglasak konferencije stavljen je na razvojne i investicijske izazove u jedinicama lokalne samouprave. O investicijama i najčešćim preprekama govorilo se kroz više panel diskusija, od kojih je jedna bila posvećena i važnosti trgovačkih poduzeća u vlasništvu jedinica javnih i lokalnih samouprava. Panelisti, među kojima je bila i Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, su se složili da i oni mogu itekako biti nositelji investicija, posebice ako se oslanjaju na sredstva iz EU fondova. Kao najbitnije, istaknuli su potrebu za kvalitetnim ljudima koji razumiju procedure, zakone i pravnu regulativu EU, a kao osnovnu opasnost naveli moguće korekcije.

„Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima važnu ulogu u provedbi Operativnih programa, kao posredničko tijelo koje evaluira, kontrolira i prati projekte financirane iz EU fondova. Riječ je o više od 1.500 projekata koji povećavaju kvalitetu života građana, ali i generiraju lokalne investicije i u tom smislu imamo jako dobro partnerstvo upravo sa lokalnim jedinicama“. rekla je Čičin-Šain, poručivši im da je za uspjeh važno budu uporni, da skrate rokove za određene projekte, te da osiguraju svu potrebnu infrastrukturu kako bi se određene investicije i provele. „Uz dobru komunikaciju, sve je moguće.“ dodala je.

Enco Crnobori, direktor medulinskog komunalnog poduzeća Med eko servis, rekao je da je su pratili svu zakonsku regulativu i preporuke Europske unije o odvajanju otpada, pripremali se za to godinama, ulagali u sustav. Kao najveći izazov navodi odvojeno sakupljanje otpada.

Investicijske projekte u tijeku i pri kraju predstavio je i Ivica Plišić iz Ponikve voda. Kao direktor komunalnog poduzeća na otoku, lakše mu je, dodaje, nego kao direktor cijelog sustava Hrvatskih voda jer je tu, uz operativu i dosta politike.

Dalibor Macan, načelnik općine Svetvinčenat, govorio je o tome kako je općinu podigao s dna po razvijenosti u Istarskoj županiji. Pomogle su mu investicije pokrenute uz pomoć fondova EU, ali i TDR i Istragrafika koje su u Kanfanaru otvorile radna mjesta, jer to općina nije mogla. „Za uspjeh u povlačenju novca iz fondova EU zaslužni su ljudi, kvalitetni mladi kadar koji je došao preko nepopularne mjere stručnog osposobljavanja“, istaknuo je Macan.

Boris Sabatti pričao je o potpori poduzetnicima koju im pruža Istarska razvojna agencija. Zahvaljujući toj pomoći, naglasio je, razvila je i tvrtka Infobip.
Većina direktora u trgovačkim društvima u vlasništvu država i jedinica lokalne samouprave u Europi dolaze iz privatnog sektora, njih čak 44 posto, rekao je Tomislav Globan s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predstavivši najbolja iskustva u upravljanju poduzećima u vlasništvu JLS-a.

Načelnik Općine Medulin Goran Buić, predstavio je sustav upravljanja u trgovačkim društvima Albanež, MedEko, Buža i Medulinska rivijera. Rekao je da su sva povezana vertikalno i horizontalno, te da sva poduzeća imaju za cilj zadovoljstvo građana.

Nikola Alilović, član projektnog tima iz Gradskog ureda za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zagreba, predstavio je investicijski projekt Žičara Sljeme. Od samog idejnog rješenja do početka radova proteklo je, rekao je na konferenciji Lidera, tri godine. „Riječ je o investiciji vrijednoj 420 milijuna kuna. Radovi će trajati 15 mjeseci, duljina trase nove žičare bit će 5017 metara, kapacitet će biti 1500 osoba na sat, a trajanje puta cca 17 minuta.“  najavio je Alilović.