Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Fond osigurao pola milijuna kuna za provedbu projekta „Multimetrički sustav evaluacije krenobiocenoza“

13.12.2017. Danas su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavljeni rezultati znanstvenog projekta pod nazivom „Multimetrički sustav evaluacije krenobiocenoza (MULTISEK)“. Za interdisciplinarni znanstveni projekt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Fond je osigurao više od pola miljuna kuna bespovratnih sredstava što iznosi čak 73% ukupne vrijednosti.

„Primjerom ovog uspješnog projekta Fond želi istaknuti doprinos i značaj koji on ima kada je u pitanju vrijednost očuvanja zajednice hrvatskih krških izvora. Njegovom provedbom Fond je omogućio interdisciplinarna istraživanja velikog područja Dinarida čime se stvorila vrijedna podloga za buduće znanstvene radove, ali i djelovanje protiv mogućih prijetnji osjetljivom krškom području. Fond podupire projekte koji su usmjereni prema ciljanim istraživanjima, praćenju stanja prirode te očuvanju prirodnih vrijednosti uz upotrebu kvalitetnih rješenja s ciljem zaštite prirode“ – istaknuo je na predstavljanju projekta MULTISEK direktor Fonda Dubravko Ponoš.

„Ekosustavi i prirodna bogatstva koja oni proizvode od presudne su važnosti za funkcioniranje i održavanje života na Zemlji. Kontinuirana degradacija i fragmentacija staništa i gubitak bioraznolikosti čine ekosustave ranjivima. Upravo se zbog evidentnog gubitka i uništavanja prirodnih ekosustava pojavila i potreba za procjenjivanjem njihovog stanja kako bi se moglo na odgovarajući način njima upravljati. Cilj je, kroz provedbu jednog ovako vrijednog projekta, učiniti prirodne vrijednosti vidljivijima kako bi se uz korištenje najnovijih pristupa i znanstvenih spoznaja osiguralo donošenje kvalitetnih strateških odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini“ – rekao je danas pomoćnik ministra za zaštitu prirode Igor Kreitmeyer.

Znanstveni projekt MULTISEK imao je za cilj odgovoriti na niz temeljnih ekoloških pitanja povezanih uz vrednovanje zajednica krških izvora, krenobiocenoza Dinarida s obzirom na morfološke, hidrološke, biološke i kemijske pokazatelje te razviti pilot model znanstvenog i stručnog praćenja i vrednovanja zajednica makroskopskih vodenih beskralješnjaka, mahovina, makrofitske vodene vegetacije i algi u krškim izvorima Hrvatske i čitave regije. Takva istraživanja mogu biti ključni pokazatelji hidroloških promjena površinskih i podzemnih voda, lošeg ili neadekvatnog gospodarenja okolnim zemljištem i vodama, promjena u transportu hranjivim tvarima i pogoršanja fizikalno-kemijskih svojstava vode te negativnih trendova uvjetovanih klimatskim promjenama.  

Istraživanja su provedena u razdoblju od 2013. do početka 2017. godine na dvadeset krških izvora Hrvatske. U istraživanje je bilo uključeno više od trideset suradnika s pet znanstvenih i znanstveno-nastavnih institucija u Republici Hrvatskoj: Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Građevinski fakultet u Rijeci, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković te Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli iz Bosne i Hercegovine.

„Projekt je osigurao suradnju, usavršavanje i razvoj velikog broja mladih znanstvenika. Omogućio je stručno osposobljavanje velikom broju mladih kolega biologa u Republici Hrvatskoj, koji su svojim radom i sudjelovanjem na projektu stekli nova znanja i vještine“ – rekla je voditeljica projekta, izv. prof. dr. sc. Sanja Gottstein s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

U okviru projekta izrađeno je devet diplomskih radova, stručno se osposobljavalo u okviru laboratorijske stručne prakse četvero studenata, a u tijeku je završetak doktorske disertacije. Također, u tijeku je publiciranje velikog broja originalnih znanstvenih radova, od kojih su mnogi u suradnji s vodećim europskim znanstvenicima iz područja istraživanja ekologije izvorskih ekosustava. kemijskih svojstava vode te negativnih trendova uvjetovanih klimatskim promjenama.