Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Fond sufinancira provedbu EU projekata sanacija odlagališta komunalnog otpada

06.07.2017. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će, sukladno odluci Upravnog odbora, s najviše 10% od opravdanih troškova sudjelovati u sufinanciranju projekata sanacija odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske.

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je na sjednici  5. srpnja odluku o sudjelovanju Fonda u sufinanciranju EU projekata sanacija odlagališta otpada na području Republike Hrvatske. Odlukom je određeno da će Fond sudjelovati  u postotnom iznosu najviše do 10% ukupno procijenjenih i opravdanih troškova investicije.

Sufinanciranje se odnosi na Javni poziv za sanacije odlagališta neopasnog otpada koji je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo 8. lipnja i za koji su osigurana sredstva iz EU fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“. Poziv vrijedan 80 milijuna kuna namijenjen je sanaciji odlagališta koja su prestala s aktivnim korištenjem te se na njima više ne planira odlagati otpad ni nakon sanacije i zatvaranja. Po projektu je moguće ostvariti sufinanciranje od 1.875.000 pa sve do 30.000.000 kuna, odnosno 85% ukupnih troškova. Uzevši u obzir kako će prijaviteljima osim europskih biti dostupna i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i to do 10% prihvatljivih troškova, jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati oko 5% procijenjenog iznosa.  

Ovim pozivom prvi puta do sada koriste se sredstva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija (OPKK) za sanaciju odlagališta (u sklopu Prioritetne osi 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6i i Specifičnog cilja 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta). Inače je Fond u okviru Operativnog programa zaštita okoliša 2007.-2013. (OPZO), provođenog do kraja 2016. godine financirao i koordinirao pripremu projektne dokumentacije za svih 12 sanacija odlagališta otpada, te ujedno sufinancirao njihovu provedbu.

Fond će, osim sufinanciranja sanacija, nastaviti i s financiranjem pripreme projektne dokumentacije za navedene projekte te pružati potporu korisnicima s ciljem što uspješnije pripreme i provedbe projekata i, u konačnici, što bolje apsorpcije EU sredstava za ovu namjenu.

Napominjemo kako će Poziv biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do kraja 2018. godine, a sva dokumentacija može se pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1419