Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Gradu Umagu financirat će se 17,2 milijuna kuna vrijedna sanacija odlagališta otpada Donji Picudo-Istok

16.11.2015. Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza u nazočnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Svena Müllera uručio je gradonačelniku Umaga Viliju Bassaneseu Poziv za dostavu projektnog prijedloga za sanaciju odlagališta Donji Picudo - Istok. Riječ je o projektu vrijednom 17,2 milijuna kuna koji će se financirati 85% iz EU fondova, a preostalih 15% osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

"Sanacije odlagališta financijski su zahtjevni projekti te značajno opterećuju proračune gradova i općina koje ih provode. S obzirom da smo za sanaciju odlagališta otpada Donji Picudo-Istok osigurali 100% sredstava, za proračun Grada Umaga neće biti nikakvih financijskih izdataka. Ovim ćemo za gotovo 13.500 stanovnika Umaga osigurati čist i zdrav okoliš, a time i veću kvalitetu života" -rekao je zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Hrvoje Dokoza.

„Kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom Fond je, osim sanacije odlagališta Picudo, sa 10,5 milijuna kuna sufinancirao i izgradnju umaške pretovarne stanice i sortirnice koja je prošle godine započela sa radom. Što se tiče radova na sanaciji, njihov završetak je predviđen za kraj sljedeće godine te će se cijeli taj prostor hortikulturno urediti“ -istaknuo je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller.

„Današnji je dan od iznimnog značaja za sve nas. Zahvaljujemo Ministarstvu i Fondu koji su svojim radom osigurali financiranje navedene sanacije, na zadovoljstvo svih građana“ -rekao je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.