Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Javni poziv za iskaz interesa za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

23.11.2017. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za iskazivanje interesa za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Cilj poziva je, u svrhu pripreme postupka nabave, prikupiti informacije o svim proizvodima dostupnima na tržištu te o postupku nabave informirati gospodarske subjekte.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PREZENTACIJU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za iskazivanje interesa za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Javni poziv se objavljuje radi prikupljanja informacija o proizvodima koji postoje na tržištu, a u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Predmet iskaza interesa su isključivo spremnici za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, bio otpada (uključujući vrtne kompostere) i tekstila, raznih zapremnina namijenjenih odvojenom prikupljanju otpada.

Zainteresirane gospodarske subjekte molimo da svoje sudjelovanje prijave najkasnije do 27. studenog 2017. godine na adresu spremnici@fzoeu.hr uz obvezno navođenje:

  • naziva gospodarskog subjekta,
  • kontakt telefona, e-mail adresa,
  • podataka o osobama koje će prisustvovati prezentaciji (ime, prezime i funkcija osobe),
  • vrste spremnika koji će se prezentirati.

Točan termin, lokacija i trajanje prezentacija bit će određeni ovisno o broju pristiglih prijava, o čemu će svi gospodarski subjekti koji su iskazali interes za predstavljanje svojih proizvoda u naznačenom roku, biti obaviješteni dana 29. studenog 2017. godine putem elektroničke pošte.

Sredstva po ovom pozivu planirana su u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ovaj javni poziv objavljen je i na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (www.fzoeu.hr) i Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

JAVNI POZIV
PDF 198.29 kB