Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Kružno gospodarstvo glavna tema na Croatia Waste Expo 2016. u Zagrebu

26.04.2016. Na održanoj konferenciji o gospodarenju otpadom Waste Expo u Zagrebu glavna je tema bila kružno gospodarstvo te unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom kroz izradu novog Plana gospodarenja otpadom u čijem će fokusu biti kućno kompostiranje, jačanje sustava odvojenog prikupljanja sa sortirnicama i centri za ponovnu uporabu.

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović u pozdravnom je govoru sudionicima konferencije Croatia Waste Expo 2016. istaknuo: „Kružno gospodarstva omogućuje učinkovito upravljanje resursima, veću razinu očuvanja okoliša i stvaranje novih radnih mjesta. Riječ je o konceptu koji bi prema procjenama na razini Europske unije do 2030. u sektoru otpada stvorio oko 600.000 radnih mjesta. U Hrvatskoj ih možemo otvoriti nekoliko tisuća. Prema otpadu se moramo ponašati odgovorno. To znači da korištene proizvode ne bacamo, već da ih pripremamo za ponovnu uporabu i recikliranje. Krenuli smo s unaprjeđenjem postojećeg sustava gospodarenja otpadom koji će to omogućiti. Pri kraju smo izrade novog Plana gospodarenja otpadom koji će za Hrvatsku biti iskorak prema kružnom gospodarstvu“.

Kružno gospodarstvo bila je glavna tema konferencije, budući da je krajem prošle godine Europska komisija predstavila novi paket o kružnom gospodarstvu. Prednosti kružnog gospodarstva su brojne. Učinkovitije se upravlja resursima i smanjuje se ovisnost o uvozu što je vrlo važno za EU, budući da je Europa kontinent siromašan sirovinama. Manje se onečišćuje okoliš i stvaraju se nova radna mjesta. U novom paketu, između ostalog, predlaže se da do 2030. čitava EU reciklira 65% komunalnog otpada.

Kako bi Hrvatska moga udovoljiti izazovima kružnog gospodarstva potrebno je unaprijediti postojeći sustav gospodarenja otpadom. Načelnica sektora za zaštitu okoliša u Fondu Aleksandra Čilić istaknula je kako politika prelaska na kružno gospodarstvo ima za cilj da se vrijednost proizvoda, materijala i resursa što je dulje moguće zadržava u gospodarstvu, a stvaranje otpada svede na najmanju moguću mjeru. „Da bi se to ostvarilo potrebno je građanima, posredstvom njihovih komunalnih tvrtki, omogućiti dostupnu infrastrukturu, a tu prije svega mislim na posude za odvojeno prikupljane otpada, vozila, kućne kompostere i reciklažna dvorišta. Na to se još nadovezuju kompostane i sortirnice, a od ove godine počet će se i uspostavljati centri za ponovnu uporabu. Za sve ove aktivnosti Fond će u naredne dvije godine osigurati preko 70 milijuna kuna. No, osim osuvremenjivanja komunalne infrastrukture provodit ćemo, u suradnji s obrazovnim institucijama i udrugama edukativne projekte te medijske kampanje, prilagođene ciljanim skupinama, kako bi javnost motivirali da mjenjaju svoje navike u smislu odgovornijeg postupanja s otpadom.“ naglasila je Čilić.

Ministar Dobrović istaknuo je kako koncept za koji se zalaže uvažava hijerarhiju gospodarenja otpadom i u skladu je s načelima kružnog gospodarstva. „Sustav na kojem radimo dokazan je u praksi. Omogućava gradovima i općinama održivu cijenu komunalne usluge, učinkovito gospodarenje resursima, stvaranje novih radnih mjesta“ – objasnio je Dobrović.

Ministar je istaknuo kako će u fokusu novog Plana gospodarenja otpadom biti kućno kompostiranje, jačanje sustava odvojenog prikupljanja sa sortirnicama i centri za ponovnu uporabu. Unaprijeđeni sustav gospodarenja otpadom omogućio bi brži razvoj kružnog gospodarstva u Hrvatskoj. Stvorili bi se uvjeti za razvoj tvrtki u sektoru recikliranja, posebno plastike te proizvodnje potrebne opreme. No, kako bi u tome uspjeli potrebna je suradnja na svim razinama, a velika odgovornost leži na gradovima i općinama koji su građanima dužni osigurati odvojeno prikupljanje otpada.