Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Na stručnom skupu o zaštiti zraka predstavljen projekt AIRQ

16.10.2019. Danas je na okruglom stolu o kvaliteti zraka u sklopu 11. nacionalnog znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „ZAŠTITA ZRAKA 2019“, u Bolu na otoku Braču, predstavljen projekt AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koji provodi Državni hidrometeorološki zavod u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Na Okruglom stolu o kvaliteti zraka sudjelovali su pomoćnik ministra Igor Čižmek iz Ministartsva zaštite okoliša i energetike, voditeljica projekta AIRQ, dr.sc. Cleo Kosanović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koordinatorica projekta za Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Gordana Pehnec, direktor Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj Ekonerga dr.sc. Vladimir Jelavić te voditeljica projekata u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dr.sc. Nirvana Franković Mihelj.

Projektom AIRQ, koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15%), a čija ukupna vrijednost iznosi 125.123.500,00 kuna, napravit će se značajan pomak i osigurati unaprjeđenje u kvaliteti zraka za sve građane Hrvatske, pružiti potpora implementaciji zakonodavnog okvira u području kvalitete zraka i okoliša te osigurati izgradnja pet novih i modernizacija 19 postojećih mjernih postaja. Također će se razviti i funkcionalan model kvalitete zraka za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari za područja na kojima ne postoje mjerenja u Hrvatskoj.

11. nacionalni znanstveno-stručni skupi s međunarodnim sudjelovanjem „ZAŠTITA ZRAKA 2019“ trajao je od 15. do 19. listopada 2019., a organiziralo ga je Hrvatsko udruženje za zaštitu zraka u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada, Državnim hidrometeorološkim zavodom te Europskom federacijom udruženja za čisti zrak i zaštitu okoliša. Teme skupa su bile: upravljanje kvalitetom zraka, emisije onečišćenja u atmosferu, onečišćenje vanjske atmosfere – emisije, razvoj i provjera mjernih metoda, procjena izloženosti onečišćenjima u zraku i učinci na zdravlje, zaštita zraka u sustavu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša te EFCA sekcija „Air pollution and climate: Ultrafineparticles“.

 

  • Predstavljen projekt AIRQ
  • Predstavljen projekt AIRQ