Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Počinje sanacija osječkog odlagališta otpada Nemetin

25.11.2019. Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetina, vrijedan 37,8 milijuna kuna, a koji bi trebao biti završen u sljedećih 13 mjeseci, predstavljen je danas na osječkome Građevinskom i arhitektonskom fakultetu. Na odlagalištu Nemetin neopasni građevinski i glomazni otpad odlagao se od 1990. do 2011. godine te je u tom razdoblju na površini od 7 hektara odloženo 366 tisuća kubnih metara otpada.

Projekt se u 85 postotnom iznosu financira iz europskog Kohezijskog fonda, 10 posto sredstava osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a preostali dio će se platiti iz osječkog gradskog proračuna.O važnosti provedbe ovog projekta uz zamjenika gradonačelnika Borisa Piližotu, govorili su i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić te zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain.

„Sigurna sam da će nakon što je potpisan ugovor s izvođačem radovi biti izvršeni u ugovorenom roku te da ćemo za nešto malo više od godinu dana svi zajedno posjetiti uređenu lokaciju. Tako će nakon Filipovice u Osijeku biti sanirano i zatvoreno još jedno odlagalište. Paralelno s ovim Fond intenzivno, u suradnji s Gradom, radi na pripremi dokumentacije za sanaciju odlagališta Sarvaš, kako bi i taj projekt kandidirali za EU sufinanciranje.“, rekla je zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin-Šain.

Istaknula je da kad se govori o uspostavi sustava gospodarenja otpadom u velikim gradovima, Osijek često uzima kao primjer. Jedni su od prvih gradova u kojima se provodi odvojeno prikupljanje otpada u višestambenim zgradama, nedavno su na području grada otvorena dva nova reciklažna dvorišta, izgrađena je kompostana, a puno se ulažete i u edukaciju građana. Radi se i projektna dokumentacija za regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak te sve ide prema tome da se cijeli sustav zaokruži i postavi na ekološki održive temelje.

Govoreći o projektu sanacije Nemetina zamjenik Piližota je istaknuo kako su na vrijeme krenuli u proces njegova pripremanja i zatražili sve potrebne dozvole kako bi stekli uvjet za prijavu projekta. „Sredinom prošle godine, na temelju projekta koji smo u cijelosti financirali sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dobili smo građevinsku dozvolu, u rujnu prošle prijavili projekt za EU fondove i nedugo nakon toga s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i ostalim dionicima potpisali ugovor o sufinanciranju“ - rekao je Piližota, dodavši da im je cilj zatvoriti jednu od žarišnih točaka koja ima negativan utjecaj na okoliš.

„Iz perspektive Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovo je jako dobro potrošen novac. Očekujemo da odlagalište otpada bude u cijelosti sanirano, a to mjesto u nekoj kasnijoj fazi prenamijenjeno u rekreativne sadržaje. Grad Osijek i njegovo komunalno poduzeće bilježe jako dobre rezultate o pitanju gospodarenja otpadom i kreiranja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, što potvrđuje i otvaranje dvaju novih reciklažnih dvorišta, čemu sam nedavno nazočio - rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.


JPG 324.47 kB