Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Potpisan ugovor o EU sufinanciranju modernizacije meteorološke motriteljske mreže

10.10.2017. S DHMZ-om je danas u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisan ugovor o EU sufinanciranju modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH - projekta „METMONIC“. Projekt vrijedan 344 milijuna kuna će se s 85% sufinancirati iz EU fondova u okviru OPKK, dok je preostalih 15% sredstava osigurao Fond.

S Državnim hidrometeorološkim zavodom je danas u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH naziva „METMONIC“. Ugovor su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Nataša Strelec Mahović.
Za projekt vrijedan gotovo 344 milijuna kuna, 85% sufinanciranja je osigurano iz EU fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, dok je ostalih 15% osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Klimatske promjene koje dovode do elementarnih nepogoda ili temperaturnih ekstrema postale su naša svakodnevica. Kako bismo ih bolje razumjeli i pravovremeno se za njih pripremili, ključan je kvalitetan sustav prikupljanja i analize relevantnih informacija.“ rekao je tom prilikom Dubravko Ponoš, direktor Fonda, dodavši kako je Fond za ovaj projekt osigurao oko 51,6 milijuna kuna. „Konačni cilj je, osim praćenja i analize, ublažiti potencijalne nepovoljne učinke prirodnih nepogoda i katastrofa pravovremenim reakcijama.“ 

Naime, Državni hidrometeorološki zavod ovim projektom želi unaprijediti i modernizirati sustav upravljanja i mjerenja meteoroloških podataka, kako bi se učinkovitije pratile i kontrolirale atmosferske, oceanske i kopnene klimatske varijable, prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije i Okvirne konvencije Ujedinjenih Naroda o promjeni klime.

Modernizacijom meteorološke mreže osigurat će se redovito praćenje i procjena utjecaja klimatskih promjena za cjelokupni teritorij Hrvatske, što će omogućiti bolje razumijevanje klimatskih promjena te pomoći u izradi odgovarajućih mjera i politika. Konkretno, u sklopu projekta će se postojeća motriteljska mreža modernizirati te će se instalirati i nove postaje: 34 glavne, 139 klimatoloških, 264 kišomjernih te visinske postaje uz 6 novih meteoroloških radara i 5 meteorološko-oceanografskih plutača. Time će se osigurati suvremena, kvalitetna i sveobuhvatna infrastruktura za pokrivanje 100% teritorija Hrvatske, s ciljem stručnog i pravovremenog praćenja vremena, klime i klimatskih promjena.

  • Primjer radara