Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Poziv certifikatorima za energetsku obnovu kuća

11.03.2015. Fond je objavio Javni poziv namijenjen ovlaštenim energetskim certifikatorima za certificiranje u sklopu provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća. Cilj Javnog poziva je prikupiti zadovoljavajući broj energetskih certifikatora na razini Hrvatske koji će građanima biti raspoloživi za provođenje energetskih pregleda obiteljskih kuća u skladu s predviđenom dinamikom provedbe Programa.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je objavio Javni poziv namijenjen ovlaštenim energetskim certifikatorima za certificiranje u sklopu provedbe Vladinog Programa energetske obnove obiteljskih kuća. Cilj Javnog poziva je prikupiti zadovoljavajući broj energetskih certifikatora na razini cijele Hrvatske koji će građanima biti raspoloživi za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja obiteljskih kuća u skladu s predviđenom dinamikom provedbe Programa.

Naime, Program energetske obnove obiteljskih kuća koji je donijela Vlada 2014. godine trenutno je u fazi prilagodbe, kako bi se omogućilo sufinanciranje većeg broja obiteljskih kuća na razini cijele Hrvatske. Procedura prijave za dodjelu bespovratnih sredstava će biti izmijenjena i građani će se ovaj put prijavljivati direktno Fondu, a uz prijavu će biti potrebno dostaviti i dokumentaciju o provedenom energetskom pregledu obiteljske kuće, umjesto projekt na razini glavnog projekta, što je bio slučaj prošle godine. Objava Javnog poziva namijenjenog građanima planirana je nakon usvajanja Izmjena i dopuna Programa energetske obnove obiteljskih kuća, a što je planirano krajem ožujka.

Očekuje se kako će ovakva procedura olakšati i ubrzati provedbu Programa te ujedno smanjiti troškove zainteresiranim građanima. Naime, energetski certifikator kojeg odaberu građani imat će obvezu izraditi inicijalni pregled prilikom kojeg će procijeniti prihvatljivosti kuće za sufinanciranje te utvrditi zadovoljava li podnositelj zahtjeva propisane uvjete (prebivalište, vlasništvo i legalnost kuće). Ukoliko kuća zadovoljava uvjete, certifikator izrađuje prvi energetski pregled te pruža pomoć podnositelju zahtjeva u popunjavanju prijavne dokumentacije. Nakon završene energetske obnove obiteljske kuće, izrađuje će se završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat, a cjelokupni trošak certifikatora podmiruje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u maksimalnom iznosu do 3.000 kuna, ovisno o kvadraturi prijavljene kuće.

Na poziv Fonda se mogu javiti svi zainteresirani certifikatori koji se žele prema navedenim uvjetima uključiti u provedbu Programa, bilo da je riječ o pravnim ili fizičkim osobama. Za prijavu je potrebno fizički dostaviti ispunjeni i ovjereni prijavni obrazac koji se nalazi na stranicama Fonda te isti obrazac dostaviti i elektroničkom poštom (elektroničku presliku ovjerenog obrasca i ispunjeni obrazac u .xls formatu) uz elektroničku presliku ovlaštenja za certificiranje jednostavnih i/ili složenih građevina Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Lista odobrenih energetskih certifikatora bit će javno dostupna i redovno nadopunjavana te će građani s te liste odabirati ovlaštene osobe koje će provesti ovim Javnim pozivom predviđene aktivnosti u svrhu prijave i povlačenja sredstava Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti mailom na certifikatori@fzoeu.hr .