Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Tribine za građane - Kako do državnih poticaja?

10.03.2015. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode od siječnja do prve polovice ožujka održava niz javnih tribina i pratećih informativnih radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave, poslovni sektor i građane s ciljem informiranja o mogućnostima sufinanciranja za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.