Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Upravitelji na zagrebačkoj radionici o provedbi Ugovora za energetsku obnovu višestambenih zgrada

27.06.2017. Danas je u Hrvatskoj obrtničkoj komori u Zagrebu održana prva regionalna radionica Fonda o provedbi Ugovora sufinanciranih bespovratnim EU sredstvima za period 2014.-2020. Treći krug radionica namijenjen je Korisnicima koji su dobili Odluku o sufinanciranju energetske obnove višestambenih zgrada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

„Svi uvjeti koji se primjenjuju za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova definirani su Općim uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se potpisuje s Korisnikom, a objavljuje uz svaki Poziv za dostavu projektnih prijedloga. Korisnik je obvezan provesti ugovoreni projekt s dužnom pažnjom, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području, sukladno Ugovoru. Provedba projekta isključiva je odgovornost Korisnika, čak i kada Korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera“ – naglasio je Predrag Čuljak iz Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Na radionici je sve prisutne pozdravila i Željka Šutalo iz Posredničkog tijela razine 1 (PT1) u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, te se u kratkom izlaganju osvrnula na dosadašnje rezultate i buduće korake u provedbi energetske obnove višestambenih zgrada.

Naglasak na radionicama je još jednom stavljen na važnost pravilnog provođenja postupaka nabave, ali i na procedure daljnje provedbe projekta. Svi Korisnici čiji su projektni prijedlozi prošli fazu provjere i koji su dobili Odluku o sufinanciranju uskoro će dobiti i pripadajući Ugovor. Prije potpisivanja istog, važno je da se upoznaju sa svim bitnim odrednicama Ugovora, zbog čega su regionalne radionice Fonda i organizirane.

„Period koji slijedi izuzetno je važan za Korisnike bespovratnih EU sredstava u smislu razumijevanja svih faza provedbe Ugovara na temelju kojeg će realizirati svoje projekte energetske obnove. U slučaju pogrešaka, nepravilnosti i prijevara utvrđenih u Korisnikovu postupanju, dolazi i do financijskih korekcija. Kako bi se moguće nepravilnosti i korekcije smanjile na minimum, stručni tim Posredničkog tijelo razine 2 biti će na raspolaganju Korisnicima kroz individualna savjetovanja, sastanke te uobičajene načine komunikacije putem e-maila“ – pojasnile su na današnjoj prezentaciji Sanja Jelačić i Slavica Lulić iz Fondovog Posredničkog tijela razine 2.

Osim Posredničkog tijela razine 2, Korisnicima je na raspolaganju i stručni tim Sektora za energetsku učinkovitost koji najesen planira provesti još jedan krug informativnih radionica na kojima će biti riječi o informiranju javnosti i osiguravanju vidljivosti projekta.

FZOEU - Prezentacija o provedbi ugovora sufinanciranih EU sredstvima
PDF 1.15 MB
MGIPU - prezentacija o provedbi Ugovora financiranih EU sredstvima
PDF 2.19 MB
  • Slika 1. Radionica o provedbi Ugovora_Zagreb
  • Slika 2. Radionica o provedbi Ugovora_Zagreb