Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Velikim poduzećima odgoda roka za provedbu energetskog pregleda

28.10.2015. Radionica o obvezi provedbe energetskih pregleda za velika poduzeća održana je u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu i okupila stotinjak predstavnika velikih poduzeća. Najavljena je skora objava pripadajućeg Pravilnika, te su predstavljene mogućnosti sufinanciranja pregleda, uvođenja ISO 50001 standarda, ali i raznih mjera povećanja energetske učinkovitosti od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Prema odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti iz 2014. godine, velika poduzeća su dužna prvi energetski pregled izraditi do 5. prosinca ove godine. S obzirom da Pravilnik o provedbi takvih pregleda do danas nije stupio na snagu, u isti je unesena odredba kojom se omogućuje odgoda provedbe cjelovitog pregleda na godinu dana, pod uvjetom da je poduzeće započelo s bilo kojim dijelom energetskog pregleda. To, primjerice, može biti i energetski pregled neke od zgrada.“ - rekao je Ivan Šerić iz Centra za investicije i praćenje energetskog sektora, predstavljajući najvažnije odredbe novog Pravilnika. „Već izrađeni energetski pregledi bit će dio cjelovitog pregleda, ali osim zgrada ovim pregledom je potrebno obuhvatiti i proizvodne procese, transport i ostale komponente poslovanja velikog poduzeća.“-dodao je Šerić.

Profesor Neven Duić sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje pojasnio je način stručnog osposobljavanja za stručnjake koji će biti ovlašteni za provedbu ovakvih energetskih pregleda, ističući kako uvođenje norme ISO 50001 smatra dugoročno boljim rješenjem za poduzeće. „Dok energetski pregled samo daje informaciju o stanju poduzeća u smislu energetske učinkovitosti, uvođenje sustava upravljanja energijom podrazumijeva i konkretne ciljeve u smislu ušteda energije. Kako bi se uštede postigle, nužna je prilagodba poslovnih procesa poduzeća, što ima dugoročan pozitivan učinak.“ –rekao je Duić.

Korake i prednosti uvođenja norme u poduzeće te pozitivne rezultate koje su neke od tvrtki postigle predstavio je Ranko Režek iz certifikacijske tvrtke Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd : „Važno je znati gdje poduzeće stoji danas i koji je cilj uvođenja norme. Cijeli proces se vrti oko planiranja potrošnje i planiranja projekata kojima će se ta potrošnja smanjiti, ovisno o tome čime se poduzeće bavi i na što troši energiju. Riječ je o sustavnom pristupu, o kontinuiranom procesu koji na koncu rezultira i većom konkurentnošću tvrtke“.-naglasio je Režek.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira energetske preglede kao i uvođenje sustava ISO 50001 u velika poduzeća. „Energetski pregled početna je točka za sve kvalitetne projekte. Fond, osim što nudi sufinanciranje pregleda i uvođenja norme, sufinancira i niz mjera povećanja energetske učinkovitosti, tako da možemo reći kako smo poduzećima dobar partner u cijelom procesu.“ - rekla je Irena Dubravec, voditeljica Službeza sustavno gospodarenje energijom u Fondu. Jasmin Mekanović predstavio je proces prijave za sufinanciranje energetskih pregleda ili uvođenja ISO norme, dok je Janko Poturica pojasnio i ostale programe za koje je Fond ove godine osigurao više od 900 milijuna kuna bespovratnih poticaja.

  • HGK, radionica - provedba energetskih pregleda za velika poduzeća