Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Novosti

Vlada RH razriješila Svena Müllera, za v.d. direktora Fonda imenovan Ljubomir Majdandžić

28.04.2016. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine prihvatila zahtjev direktora Svena Müllera za razrješenjem s te dužnosti.

„G.Müller je dužnost direktora Fonda korektno obavljao dvije i pol godine budući da su u tom razdoblju pokrenuti i sufinancirani brojni projekti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.“, izjavio je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović.

Razrješenje na osobni zahtjev Müller je zatražio kako bi se posvetio novim poslovnim izazovima. „Vođenje jedne institucije poput Fonda koja u sebi sublimira različita područja djelovanja je značajan profesionalni izazov. S obzirom da sam došao iz gospodarstva cilj mi je bio Fond što više otvoriti javnosti, maksimalno pojednostaviti procedure i relativizirati administrativne barijere kako bi naša sredstva bila što dostupnija svim potencijalnim korisnicima, pogotovo građanima i tvrtkama. Vjerujem da sam to u velikoj mjeri i uspio.“, komentirao je Müller.

U nadolazećem razdoblju pred Fond se postavljaju novi zadatci te će fokus biti na projektima održivog gospodarenja otpadom kako bi se Hrvatska što prije prilagodila zahtjevima kružnog gospodarstva koje je u skladu s EU direktivama.

Ministar Dobrović ističe da je prioritet Vladine politike zaštite okoliša znatno povećanje količine otpada koji se odvojeno prikuplja te da se jedinicama lokalne samouprave omogući sufinanciranje gradnje reciklažnih centara i sortirnica.

Ispunjavanje tog zadatka bit će povjereno novom direktoru koji će se izabrati putem javnog natječaja, a dotad će Fondom upravljati vršitelj dužnosti direktora prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing. stroj.

Majdandžić je izvanredni je profesor na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, utemeljio je Hrvatsku stručnu udrugu za Sunčevu energiju. Doktorsku disertaciju koju je pripremao na Fraunhofer Institutu za solarnu energiju u Njemačkoj obranio je 2004. godine na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja energetike, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nekoliko priznanja i nagrada. „Čast mi je biti na čelu Fonda koji je jedna od ključnih institucija u provedbi svih politika održivog razvoja. Svoje znanje i dugogodišnje iskustvo usmjerit ću na daljnji razvoj i unaprjeđenje kako projekata energetske učinkovitosti i većeg korištenja obnovljivih izvora energije tako i na unapređivanje sustava gospodarenja otpadom po načelima kružnog gospodarstva. Vjerujem da ćemo za ove projekte uspjeti povući i dosta sredstava iz europskih fondova.“, rekao je Majdandžić prilikom preuzimanja dužnosti.

Životopis
DOC 146 kB