Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

O Fondu

Zaštita dostojanstva radnika

Odlukom direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (KLASA: 115-06/14-03/1, URBROJ: 563-09-1/24-14-3) od 10. travnja 2014. godine, imenovana je osoba (zaposlenik Fonda) koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika Fonda.

Službeni kontakt podaci o osobi koja je ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika:

Ivan Klapšić, dipl. iur.
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
telefon: 01/6448-416
e-mail: ivan.klapsic@fzoeu.hr

Navedena osoba ovlaštena je primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika te u slučaju zaprimanja pritužbi postupati sukladno odredbama članka 75. – članka 78. Pravilnika o radu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti.

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika
PDF 636.59 kB