Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

- Javni poziv (EnU-7/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu s normom HRN EN ISO50001 u malim i srednjim poduzećima i kod fizičkih osoba (obrta), objavljen

01.09.2016.

Obavijest o odabiru korisnka sredstava Fonda
PDF 735.02 kB