Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

NAJAVA: KONFERENCIJA "Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazom", 20.10.2018.

15.10.2018.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe, u subotu, 20. listopada 2018. godine, na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu održat će se konferencija pod nazivom Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima. 
  
Organizatori konferencije su Vijeće Europe - Konvencija o europskim krajobrazima, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatski zavod za prostorni razvoj, u suradnji s Ministarstvom kulture, Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Implementacija Konvencije o europskim krajobrazima jedna je od aktualnih tema na europskoj razini te je ova konferencija prilika za razmjenu znanja i informacija o krajobrazu u različitim kontekstima. Konvencija je ugrađena u hrvatski zakonodavni okvir donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima („Narodne novine”, br. 12/2002).
 
Tijekom konferencije bit će dan pregled resornih politika koje u svom djelokrugu provode neke od ciljeva Konvencije, visokoškolskih ustanova koje obrazuju krajobrazne stručnjake, a bit će prezentirani i konkretni projekti vezani uz pojedine krajobrazne teme. Pored hrvatskih predavača, konferenciji će poseban doprinos dati i ugledni inozemni stručnjaci.
 
Konferencija je namijenjena tijelima državne uprave koja se bave krajobraznom problematikom, stručnjacima na području arhitekture i krajobrazne arhitekture, prostornog planiranja, zaštite prirodne i kulturne baštine, okoliša, gospodarstva, turizma i dr. te akademskoj zajednici i najširoj javnosti.

PROGRAM DOGAĐANJA

PRIJAVA