Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST KORISNICIMA SREDSTVA FONDA O KAŠNJENJU ISPLATA

19.09.2016. Obavijest o podmirenju preostalih obveza

Poštovani korisnici,

odobrenim prekoračenjem po transakcijskom računu u iznosu od 100 milijuna kuna Fond je u proteklim tjednima podmirio većinu dospjelih obveza. Kako bi se podmirile preostale financijske obveze Fond je trenutačno u postupku osiguravanja dodatnih financijskih sredstava za žurno plaćanje dospjelih računa naših korisnika. Fond i dalje, sukladno priljevu sredstava i raspoloživim prihodima, isplaćuje korisnicima sredstva za ugovorene projekte. Sve isplate odvijaju se  prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

Ispričavamo se na kašnjenju i molimo za još malo strpljenja i razumijevanja.