Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST o postupku nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

31.07.2019. KLASA: 351-01/17-01/69 URBROJ: 563-03-1/182-19-313 Zagreb, 24. srpnja 2019.

 – svim jedinicama lokalne samouprave –  koje sudjeluju u projektu nabave spremnika

  PREDMET:          Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

-       Informacija, dostavlja se

Dana 18. veljače 2019. godine Fond je objavio otvoreni postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (E-VV-12/2018/R4). Dokumentacija o nabavi bila je podijeljena u 5 grupa nabave na slijedeći način:

Grupa 1.              Kante za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine 80, 120, 240 i 360 litara i to za otpadni papir i karton (plava), otpadnu plastiku (žuta), reciklabilni otpad (zelena s narančastim poklopcem) i biootpad (smeđa))

Grupa 2.              Kontejneri (polietilen visoke gustoće - „HDPE“) za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine 770 i 1100 litara i to za otpadni papir i karton (plava), otpadno staklo (zelena), otpadnu plastiku (žuta), reciklabilni otpad (zelena s narančastim poklopcem) i biootpad (smeđa))

Grupa 3.              Kontejneri (metalni) za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine 770 i 1100 litara i to za otpadni papir i karton (plavi poklopac), otpadno staklo (zeleni poklopac), otpadnu plastiku (žuti poklopac), i biootpad (smeđi poklopac))

Grupa 4.              Zvona (metalna) za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine od 2 do 2,5 m3 i od 2,6 do 3,2 m3) i to za otpadni papir i karton (plava), otpadnu plastiku (žuta), otpadno staklo (zelena)

Grupa 5.              Zvona (poliesterski laminat ili jednakovrijedno) za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine od 2 do 2,5 m3 i od 2,6 do 3,2 m3) i to za otpadni papir i karton (plava), otpadnu plastiku (žuta), otpadno staklo (zelena)

Rok za dostavu ponuda bio je 24. travnja 2019. godine nakon čega je Povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda u propisanom roku i postupku, izradilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom donošenja odluka.

Za  Grupu 1. donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave, iz razloga što je ekonomski najpovoljnija ponuda viša od procijenjenog iznosa nabave.

Za ostale grupe nabave donesene su slijedeće odluke:

Grupa 2.              Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja – Zajednica ponuditelja EOL EKOS d.o.o. iz Rijeke i MNG Plastik Gogić d.o.o.,

Grupa 3.              Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja – Gradatin d.o.o. iz Sesveta,

Grupa 4.              Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja Kova d.o.o., iz Velike Gorice,

Grupa 5.              Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja – Gradatin d.o.o. iz Sesveta.

Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja i Odluka o poništenju javne nabave za Grupu 1., objavljene su 23. srpnja 2019. godine u EOJN, te će se nakon roka mirovanja od 15 dana za Grupe 2., 3. i 5. uputiti Vladi Republike Hrvatske zahtjev za suglasnost za sklapanje pravnog posla sa odabranim ponuditeljima. Početak isporuke očekuje se sredinom listopada 2019. godine.

Za Grupu 4. Fond će sklopiti ugovor sredinom kolovoza 2019. godine, te se očekuje početak isporuke sredinom rujna 2019. godine.

Nakon sklapanja ugovora izraditi će se Terminski plan isporuke spremnika po grupama nabave i po jedinicama lokalne samouprave koji će se objaviti na internetskim stranicama Fonda i koji će se redovito ažurirati.

Za Grupu 1. Fond pokreće novi otvoreni postupak javne nabave za odabir ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 

INFORMACIJA:Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
PDF 122.64 kB