Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

OBAVIJEST: Objavljen javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

01.06.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetike osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Kroz Program LIFE sufinanciraju se projekti usmjereni na konkretne mjere i postizanje značajnih rezultata radi poboljšanja stanja okoliša, prirode i klime. Odabrani projekti se sufinanciraju u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.
 
Projekti usmjereni na dostizanje ciljeva vodnih politika mogu ostvariti sufinanciranje Hrvatskih voda do 40% učešća korisnika.
 
Projekti koji su usmjereni na zaštitu okoliša i prirode kao i klimatskih aktivnosti mogu ostvariti sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do 50% učešća korisnika.  Javni poziv može se preuzeti na poveznici: http://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2018/05/JAVNI-POZIV_FZOEU_2018.pdf
 
Sve informacije o javnim pozivima mogu se pronaći na mrežnoj stranici https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-projekata-koji-se-prijavljuju-na-program-life/.