Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Obavijest potencijalnim prijaviteljima za energetsku obnovu javnih zgrada - KK.04.2.1.04

05.09.2018. Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04)“ da je s danom 5. rujna 2018. godine ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva dosegnuo ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava Poziva.

Iz navedenog razloga, a sukladno Uputama za prijavitelje, točka 3.3 Rok za predaju projektnog prijedloga, s danom 5. rujna 2018. godine  Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (KK.04.2.1.04)" obustavlja se do 5. veljače 2019. godine.
 
Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eFondovi unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama: https://efondovi.mrrfeu.hr; www.strukturnifondovi.hr i www.mgipu.hr.

Prijave za stručnu podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU) se više ne zaprimaju.
Sukladno Uputama za prijavitelje, točki 3.4 Dodatne informacije uz projektni prijedlog, tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja se zaprimanje pitanja te na ista Posredničko tijelo razine 1 neće odgovarati.