Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

POZIV NA EDUKATIVNU RADIONICU o provedbi projekata povećanja EnU i korištenja OIE u uslužnom sektoru sufinanciranim iz ESI fondova

08.03.2019. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 organizira edukativnu radionicu za korisnike kojima su odobrena sredstva za projekte povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina).

U sklopu radionice predstavnici Fonda će sudionike pobliže upoznati s procedurama, rokovima i obvezama kojih se moraju pridržavati tijekom provedbe projekta koji je sufinanciran bespovratnim sredstvima ESI fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, temeljem javnog poziva KK.04.1.2.01.

Radionica će se održati u utorak 19. ožujka 2019. godine, s početkom u 12:00 sati, u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2.

Pozivamo Vas da kao Korisnik kojem je odobreno sufinanciranje prema navedenom javnom pozivu prisustvujete radionici, te svoje sudjelovanje (najviše 2 predstavnika iz svake tvrtke) prijavite putem e-maila na adresu: branimir.buric@fzoeu.hr .

Prijave se zaprimaju do 18. ožujka 2019. godine do 16:00 sati.