Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

Privremeno obustavljanje financiranja sustava prikupljanja i odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest

27.07.2016. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavještava sve građane da od 31. srpnja 2016. godine privremeno obustavlja financiranje sustava prikupljanja i odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest, jer su za ovu godinu iskorištena sva planirana sredstava za tu namjenu.

Naime, ove godine prema Financijskom planu Fonda bilo je osigurano 16 milijuna kuna te su, s obzirom na preuzete količine koje su građani uklonili sa svojih objekata, ovlaštenim skupljačima isplaćena sva planirana sredstva.

Ukoliko građani i nadalje imaju potrebu za zbrinjavanjem ove vrste otpada, preporučujemo da se obrate ovlaštenim sakupljačima čiji je popis objavljen na službenim stranicama Fonda, a koji će taj otpad zbrinuti na propisan i ekološki prihvatljiv način. Sakupljačima će trošak preuzimanja i zbrinjavanja takvog otpada građani sami plaćati o svom trošku.  

O daljnjem nastavku sufinanciranja sustava prikupljanja i odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest - od strane Fonda, građani će biti pravovremeno obavješteni.