Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Obavijesti

STATUS AKTIVNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

30.08.2019.

28.10.2019.  objavljeno je prethodno savjetovanje u novom predmetu nabave  "Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada"  , a više o samom postupku prethodnog savjetovanja i dokumentaciji saznajte na sljedećoj poveznici: http://www.fzoeu.hr/hr/javna_nabava/prethodno_savjetovanje_sa_zainteresiranim_gospodarskim_subjektima/novi_postupak_nabave__spremnici_za_odvojeno_prikupljanje_komunalnog_otpada/

U rujnu su započele isporuke metalnih kontejnera (zvona) iz Grupe 4 u prvom postupku nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Terminski plan, tehničke karakteristike nabavljenih spremnika, upute za preuzimanje istih te obrazac zapisnika o preuzimanju možete pronaći u priloženim dokumentima. 

Detaljnije o projektu možete pročitati na sljedećoj poveznici: http://fzoeu.hr/hr/zastita_okolisa/zastita_okolisa/gospodarenje_otpadom/nabava_spremnika_za_odvojeno_prikupljanje_otpada/

12.11. Objavljena je izmjena terminskog plana!

Grupa 4_terminski plan_3.izmjena
PDF 334.73 kB
Grupa 4_terminski plan_2.izmjena (NEVAŽEĆE OD 12.11)
PDF 334.82 kB
Grupa 4_terminski plan_1. izmjena (NEVAŽEĆE OD 25.10)
PDF 334.64 kB
Grupa 4_terminski plan (NEVAŽEĆE OD 10.9)
PDF 336.15 kB
Grupe 2 do 5_tehničke karakteristike
PDF 822.23 kB
Upute za preuzimanje spremnika
PDF 238.73 kB
Grupa 4_obrazac zapisnika
DOCX 65.9 kB