Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Gospodarenje otpadom

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

6.travnja 2018.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 6. travnja 2018.  javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Gradovi i općine koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom Fondu trebaju dostaviti podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i  biootpada. Poziv će biti otvoren 45 dana te će se nakon toga na osnovu prikupljenih podataka znati točan iznos ukupne investicije, a koja bi prema okvirnim procjenama mogla iznositi više od 200 milijuna kuna.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ - 85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava moraju osigurati   jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima.

Tijekom cijelog perioda prijave prijaviteljima će biti osigurana i stručna podrška Fonda, a Ministarstvo i Fond će također organizirat tijekom ovog mjeseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i općina te komunalnih tvrtki detaljno objasniti uvjete prijave na javni poziv.

Po završetku javnog poziva Fond se s objedinjenim zahtjevom prijavljuje na ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu korisnika EU sredstava, a nakon odobrenja prijave Ministarstvo donosi Odluku o financiranju te s Fondom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon toga Fond raspisuje objedinjeni postupak javne nabave. Očekivani rok isporuke biti će sukladno terminskim planovima odabranih ponuditelja na javnoj nabavi.

Upite vezane za Javni poziv moguće je dostaviti e-mailom na adresu: spremnici@fzoeu.hr. Odgovori na upite će se objedinjavati i odgovarati jednom tjedno.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Napomena:

9.4.2018. – izmijenjen je Prilog 1 – Metodologija izračuna. Dokument je zaključan osim polja koja popunjava JLS. U Rekapitulaciji su ispravljene formule prema slijedećem: - polje N12 – nova formula je = SUM(BIOOTPAD!H22);  polje R19 – nova formula je =SUM(TEKSTIL!H21) 

13.4.2018. – izmijenjeno je:

1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem:

- u dokumentu (svi radni listovi osim rekapitulacije) je za svaku vrstu otpada dodana „ćelija“ crvene boje sa izračunom: 60% VRIJEDNOSTI MINIMALNO POTREBNOG VOLUMENA SPREMNIKA;

- u radnom listu BIOOTPAD razdvojeni su izračuni minimalno potrebnog volumena spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada i komposta. U izračunu za biootpad dodani su spremnici 770litara i 1100 litara;

- radni list – REKAPITULACIJA ažurirana je s obzirom na dodane spremnike u radnom listu BIOOTPAD

2.) 05 Prilog 2. – Tehničke karakteristike prema sijedećem:

- u karakteristikama za BIOOTPAD dodani su spremnici 770 i 1100 litara (HDPE i METALNI)

20.4.2018. – izmijenjeno je:

1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem:

- u radnom listu BIOOTPAD izračun je izrađen na način da se volumen kompostera prikazuje kao ekvivalent spremnika i to komposter zapremine do 200 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 80 litara,  komposter zapremine do 300 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 120 litara,  komposter zapremine do 400 litara izjednačen je sa spremnikom za biootpad zapremine 240 litara. Broj odvoza se ne mijenja, ali za faktor ispunjenosti je otvorena mogućnost odabira na niže (novi raspon faktora ispunjenosti je od 20%-100%).

- dodan je radni list RECIKLABILNI kojim se vrši izračun minimalnog volumena spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada PAPIRA/KARTONA i PLASTIKE

- radni list – REKAPITULACIJA ažurirana je s obzirom na dodane spremnike za reciklabilni otpad (120 litara, 240 litara, 360 litara, 770 litara i 1100 litara)

2.) 05 Prilog 2. – Tehničke karakteristike prema slijedećem:

- u tehničkim karakteristikama dodani su spremnici za RECIKLABILNI otpad. Svi spremnici su HDPE (120 litara, 240 litara, 360 litara, 770 litara i 1100 litara)

3.) 08 Prilog 3. – Protokol prema slijedećem:

- U točki C. mijenja se rečenica „JLS je dužna uz Ugovor dostaviti bjanko zadužnicu/e u visini od najmanje  40% procijenjenog udjela JLS za nabavu Spremnika, a čiju procjenu radi Fond i koja će biti navedena u Ugovoru između Fonda i JLS“ na način da sada glasi  „JLS je dužna uz Ugovor dostaviti bjanko zadužnicu/e u iznosu od 40% ukupno procijenjenog iznosa nabave spremnika, a čiju procjenu radi Fond i koja će biti navedena u Ugovoru između Fonda i JLS“.

24.4.2018. – izmijenjeno je:

1.) 04 Prilog 1 – Metodologija izračuna prema slijedećem  :

- na upite potencijalnih korisnika kako u metodologiji prilikom unosa podataka ista ne vrši automatski izračun, predmetna nepravilnost je uklonjena

10.5.2018.

Fond objavljuje Izmjenu i dopunu javnog poziva za iskaz interesa jedinicama lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i pripadajuće priloge koji su izmijenjen:

Prilog 1.- Izmijenjena Metodologija izračuna potrebnog volumena spremnika

- u radnom listu za BIOOTPAD u 10. koraku gustoća otpada se odabire padajućim izbornikom i iznosi 180 kg/m³ ili 200 kg/m³;

- u radnom listu za BIOOTPAD u 14. koraku faktor ispunjenosti  spremnika se odabire padajućim izbornikom u rasponu od 10%-100%;

- u radnom listu za RECIKLABILNI OTPAD u 3. koraku unesena je suma vrijednosti procijenjenog udjela papira (23,20%) i plastike (22,90%) koja iznosi 46,10%;

- u radnom listu REKAPITULACIJA kod BIOOTPADA i KOMPOSTERA otključane su ćelije u koje se unosom oznake „X“ vrši odabir spremnika HDPE ili METALNI (za BIOOTPAD), odnosno odabir spremnika POLIETILEN ili PROPILEN (za KOMPOSTERE);

- u radnom listu REKAPITULACIJA u TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA pod boja uz smeđe i zelenu unesena je i crna boja.

Prilog 2.- Izmijenjene Tehničke karakteristike spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

- u TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA spremnika za odvojeno prikupljanje komposta uz smeđe i zelenu unesena je i crna boja

Prilog 3.- Izmijenjeni Nacrt Ugovora između Fonda i JLS

- u izmijenjenom Nacrtu Ugovora dodano je da je PDV prihvatljiv trošak

Prilog 4.- Pročišćeni tekst Javnog poziva

 25.5.2018.

Fond objavljuje Izmjenu i dopunu javnog poziva za iskaz interesa jedinicama lokalne samouprave za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i pripadajuće priloge koji su izmijenjeni.

Prilog 1.- 2. Izmjena i dopuna Javnog poziva

Prilog 2. - Izmijenjeni Nacrt Ugovora između Fonda i JLS

Prilog 3. - 2. Izmjena i dopuna Javnog poziva - Pročišćeni tekst Javnog poziv

2. IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA - 25.5.2018.
PDF 951.57 kB
NACRT UGOVORA - IZMJENE 25.5.2018.
PDF 232.34 kB
2. IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA - PROČIŠĆENI TEKST 25.5.2018.
PDF 4.26 MB
IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA - 10.5.2018.
PDF 1.19 MB
IZMJENA I DOPUNA JAVNOG POZIVA -PROČIŠĆENI TEKST 10.5.2018.
PDF 4.28 MB
IZMJENE NACRTA UGOVORA FOND_JLS 10.5.2018.
PDF 232.05 kB
Pitanja i odgovori, 20.05.2018.
PDF 266.62 kB
Pitanja i odgovori, 9.5.2018.
PDF 283.02 kB
Pitanja i odgovori, 20.4.2018.
PDF 270.35 kB
Pitanja i odgovori, 25.4.2018.
PDF 238.85 kB
Pitanja i odgovori, 12.4.2018.
PDF 197.01 kB
Javni poziv
PDF 1.07 MB
Obrazac 1
XLS 162 kB
Obrazac 2
DOCX 80.81 kB
Prilog 1: Izmijenjena Metodologija izračuna - 10.5.2018.
XLS 294.5 kB
Prilog 2: Izmijenjene Tehničke karakteristike - 10.5.2018.
XPS 1.53 MB
Prilog 3: Podaci HAOP
PDF 2.59 MB
Prilog 4: Nacrt ugovora
PDF 233.92 kB
Prilog 5: Protokol - 20.4.2018.
PDF 301.38 kB
Prilog 6: Nepravilnosti
PDF 206.72 kB