Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Gospodarenje otpadom

Status projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

25. LISTOPADA 2019

Objavljena je druga izmjena terminskog plana za isporuku kontejnera (zvona) iz Grupe 4.


 

10. RUJNA 2019

Objavljena izmjena terminskog plana za isporuku kontejnera (zvona) iz Grupe 4.


 

30. KOLOVOZA 2019

U rujnu započinju isporuke metalnih kontejnera (zvona) iz Grupe 4 u postupku nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Terminski plan, tehničke karakteristike nabavljenih spremnika, upute za preuzimanje istih te obrazac zapisnika o preuzimanju možete pronaći u priloženim dokumentima na dnu stranice.


24. SRPNJA 2019

Dana 18. veljače 2019. godine Fond je objavio otvoreni postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (E-VV-12/2018/R4). Dokumentacija o nabavi bila je podijeljena u 5 grupa nabave na slijedeći način:

Grupa 1.              Kante za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine 80, 120, 240 i 360 litara i to za otpadni papir i karton (plava), otpadnu plastiku (žuta), reciklabilni otpad (zelena s narančastim poklopcem) i biootpad (smeđa))

Grupa 2.              Kontejneri (polietilen visoke gustoće - „HDPE“) za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine 770 i 1100 litara i to za otpadni papir i karton (plava), otpadno staklo (zelena), otpadnu plastiku (žuta), reciklabilni otpad (zelena s narančastim poklopcem) i biootpad (smeđa))

Grupa 3.              Kontejneri (metalni) za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine 770 i 1100 litara i to za otpadni papir i karton (plavi poklopac), otpadno staklo (zeleni poklopac), otpadnu plastiku (žuti poklopac), i biootpad (smeđi poklopac))

Grupa 4.              Zvona (metalna) za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine od 2 do 2,5 m3 i od 2,6 do 3,2 m3) i to za otpadni papir i karton (plava), otpadnu plastiku (žuta), otpadno staklo (zelena)

Grupa 5.              Zvona (poliesterski laminat ili jednakovrijedno) za odvojeno prikupljanje otpada (zapremine od 2 do 2,5 m3 i od 2,6 do 3,2 m3) i to za otpadni papir i karton (plava), otpadnu plastiku (žuta), otpadno staklo (zelena)

Rok za dostavu ponuda bio je 24. travnja 2019. godine nakon čega je Povjerenstvo za pregled i ocjenu ponuda u propisanom roku i postupku, izradilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom donošenja odluka.

Za  Grupu 1. donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave, iz razloga što je ekonomski najpovoljnija ponuda viša od procijenjenog iznosa nabave.

Za ostale grupe nabave donesene su slijedeće odluke:

Grupa 2.              Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja – Zajednica ponuditelja EOL EKOS d.o.o. iz Rijeke i MNG Plastik Gogić d.o.o.,

Grupa 3.              Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja – Gradatin d.o.o. iz Sesveta,

Grupa 4.              Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja Kova d.o.o., iz Velike Gorice,

Grupa 5.              Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja – Gradatin d.o.o. iz Sesveta.

Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuditelja i Odluka o poništenju javne nabave za Grupu 1., objavljene su 23. srpnja 2019. godine u EOJN, te će se nakon roka mirovanja od 15 dana za Grupe 2., 3. i 5. uputiti Vladi Republike Hrvatske zahtjev za suglasnost za sklapanje pravnog posla sa odabranim ponuditeljima. Početak isporuke očekuje se sredinom listopada 2019. godine.

Za Grupu 4. Fond će sklopiti ugovor sredinom kolovoza 2019. godine, te se očekuje početak isporuke sredinom rujna 2019. godine.

Nakon sklapanja ugovora izraditi će se Terminski plan isporuke spremnika po grupama nabave i po jedinicama lokalne samouprave koji će se objaviti na internetskim stranicama Fonda i koji će se redovito ažurirati.

Za Grupu 1. Fond pokreće novi otvoreni postupak javne nabave za odabir ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Grupa 4_terminski plan (NEVAŽEĆA OD 10.RUJNA)
PDF 336.15 kB
Grupa 4_terminski plan_1. izmjena (NEVAŽEĆA OD 25.LISTOPADA)
PDF 334.64 kB
Grupa 4_terminski plan_2. izmjena
PDF 334.82 kB
Grupe 2 do 5_tehničke karakteristike
PDF 822.23 kB
Upute za preuzimanje spremnika
PDF 238.73 kB
Grupa 4_Obrazac zapisnika
DOCX 65.9 kB
Informacija o nabavi spremnika
PDF 122.64 kB