Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Edukacija i ostali projekti

Obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira razne obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti u području energetske učinkovitosti i niskougljičnog razvoja. Konkretno, sufinanciraju se aktivnosti vezane uz sljedeće teme: zgradarstvo, grijanje i hlađenje, industrija i čistija proizvodnja, energetske usluge, obnovljivi izvori energije, napredne energetske mreže (Smart Grids), e-mobilnost, društveni, okolišni i ekonomski aspekti niskougljičnog razvoja te napredni gradovi (Smart Cities).

  • Obrazovne aktivnosti su projekti koji se sastoje od mjera poput širenja znanja, podizanja svijesti i komunikacije, umrežavanja, koordinacije, socijalno-političkih dijaloga i obrazovanja različitih ciljnih skupina.
  • Istraživačke aktivnosti su projekti koji se prvenstveno sastoje od aktivnosti čiji je cilj uspostava novih znanja i/ili istraživanje izvodljivosti novih ili poboljšanih tehnologija, proizvoda, procesa, usluga ili rješenja.
  • Razvojne aktivnosti su projekti koji se prvenstveno sastoje od aktivnosti čiji je cilj izrada planova i rješenja ili dizajna novih, izmijenjenih ili poboljšanih tehnologija, proizvoda, procesa, usluga ili rješenja.

Podnositelji zahtjeva na Javni poziv dužni su u definirati ključne pokazatelje provedbe važne za projekt te iskazati doprinos projekta tematskim područjima određenim Javnim pozivom, na temelju čega Fond vrednuje zahtjeve. Pokazatelji moraju biti realno kvantificirani uz iskazanu ciljnu vrijednost, a iskazuju se u prijavnom obrascu. 

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev samostalno ili u projektnom partnerstvu. U slučaju zajedničkog zahtjeva više partnera, ugovor s Fondom sklapa nositelj zahtjeva, odnosno projektni partner koji temeljem Sporazuma o partnerstvu između svih projektnih partnera ima ulogu koordinatora projekta. Svi projektni partneri moraju ispunjavati uvjete definirane Javnim pozivom.

Trajanje projekta za koji se podnosi zahtjev na Javni poziv može biti najviše 18 mjeseci, a opravdani troškovi su samo izravni troškovi koji su neposredno povezani s provedbom projekta odnosno ostvarivanjem jednog ili više ciljeva projekta.

Predmet Poziva nije sufinanciranje nacionalne komponente u sklopu međunarodnih ili EU projekata, izrada projektne dokumentacije prema Zakonu o gradnji, kao ni izrade studija pred-izvodljivosti i izvodljivosti investicijskih projekata.