Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Edukacija i ostali projekti

Obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti

ERANet Smart Grids Plus inicijativa

Inicijativa ERA-Net Smart Grids Plus je 14. rujna 2017. godine objavila 3. zajednički poziv za transnacionalne istraživačke, razvojne i demonstracijske projekte naprednih mreža. Europski istraživački, razvojni i demonstracijski konzorciji pozvani su na dostavu projektnih prijedloga do 14. studenog 2017.

Više detalja nalazi se u tekstu poziva i objavi 3. poziva.

Dostava projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi se dostavljaju putem elektroničkog sustava za dostavu dokumentacije ERA-Net Smart Grids Plus do 14. studenog 2017., u 14:00 sati (CET).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahtijeva dostavu dodatne dokumentacije od strane podnositelja projektnih prijedloga iz Hrvatske, u skladu s propisima Fonda. Ta se dokumentacija ne predaje putem središnjeg elektroničkog sustava za dostavu dokumentacije ERA-Net Smart Grids Plus, nego se dostavlja direktno Fondu.

Zainteresirani podnositelji projektnih prijedloga iz Hrvatske dužni su kontaktirati Fond telefonom ili e-mailom u savjetodavnom razdoblju, odnosno do zaključenja roka za dostavu projektnih prijedloga, kako bi dobili upute o načinu dostave dodatne dokumentacije.

Cilj poziva

Sveukupan je cilj inicijative ERA-Net Smart Grids Plus pružanje podrške razmjeni stručnih znanja između europskih inicijativa za napredne mreže kroz promicanje i financiranje zajedničkih projekata.

Tko se može prijaviti

Na projektne prijedloge primjenjuju se sljedeći kriteriji prihvatljivosti:

  • Projekt mora biti transnacionalne prirode, uključivati najmanje dva neovisna subjekta i najmanje dvije različite zemlje partnera u inicijativi ERA-Net Smart Grids Plus.
  • Projektni tim mora dostaviti potpuni projektni prijedlog, u skladu i sa zahtjevima inicijative ERA-Net Smart Grids Plus i zahtjevima uključenih nacionalnih/regionalnih tijela za financiranje.

Napominjemo da su pojedina tijela za financiranje odredila dodatne specifikacije i kriterije prihvatljivosti u skladu s nacionalnim/regionalnim propisima. Potpune informacije o nacionalnim/regionalnim zahtjevima objavljene su u dokumentu s tekstom poziva (Annex A).

Obavezno savjetodavno razdoblje

Podnositelji projektnih prijedloga dužni su za vrijeme trajanja savjetodavnog razdoblja (14. rujan – 14. studeni 2017.) kontaktirati Fond. Tijekom komunikacije Fond može podnositeljima dati povratne informacije vezano za obuhvat, prihvatljivost i poželjnost projektnog prijedloga. Time se projektima pruža mogućnost revizije projektnih prijedloga kao i prikupljanja svih potrebnih informacija o zahtjevima Fonda vezano za prijavu projektnog prijedloga. Ovo se posebno odnosi na popis obavezne dokumentacije koja čini zahtjev za nacionalnu prijavu i opis načina dostave iste u Fond.

Isključivo projektne prijave koje dostave zahtjev za nacionalnu prijavu u Fond ostvaruju pravo na podnošenje cjelovitog projektnog prijedloga.

Osnovni kriteriji prihvatljivosti od strane Fonda

Prihvatljivi korisnici

-         trgovačka društva (u javnom i izvan javnog sektora)

-         znanstvene organizacije

Prihvatljivi troškovi

Svi projektni troškovi[1] (kao npr. rad zaposlenih na projektu, putni troškovi i sastanci, infrastruktura, oprema i uređaji, potrošni materijali, oprema i uređaji, vanjske usluge, overhead)

Prihvatljiva vrsta istraživanja

Temeljna i primijenjena istraživanja, eksperimentalni razvoj, demonstracije

Potrebna zasebna nacionalna prijava

Da

Ukupno dostupna sredstva

€ 300 000

Dodatne napomene

Postupak dodjele sredstava provodi se u skladu s propisima Fonda.

Svi prihvatljivi korisnici mogu ostvariti sufinanciranje u iznosu od najviše 40% ukupno opravdanog troška projekta.

Na poduzetnike se primjenjuju odredbe Programa dodjela potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Popis dokumentacije potrebne za zasebnu nacionalnu prijavu i opis načina prijave dostupan je zainteresiranim podnositeljima projektnih prijedloga tijekom savjetodavnog razdoblja, isključivo na zahtjev upućen kontakt osobi telefonom ili e-mailom.

Vremenski raspored

14. rujna 2017.: Početak poziva

3. - 5. listopada 2017.: Obilježavanje početka poziva(Amsterdam, Nizozemska)

5. listopada 2017.:Matchmaking Event(Amsterdam, Nizozemska)

14. rujna – 14. studenog 2017.: Obvezno savjetodavno razdoblje

14. studenog 2017. (14:00 CET): Rok za dostavu projektnih prijedloga

1. srpnja – 1. prosinca 2018.: Očekivani početak projekata

Webinari za 3. zajednički poziv

Ovdje se možete prijaviti na webinare na kojima se predstavlja 3. zajednički poziv za transnacionalne istraživačke, razvojne i demonstracijske projekte naprednih mreža.

Partneri sudionici koji osiguravaju financijska sredstva

Država

Tijelo za financiranje

Iznos financiranja (€)

Kontakt osoba

Adresa e-pošte

Broj telefona

Hrvatska

FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

300 000

Maja Rajčić

maja.rajcic[at]fzoeu.hr

+385 1 5391 914

Danska

ENDK - Energinet.dk

500 000

Wickie Bekker Lassen

wbl[at]energinet.dk

+45 3092 3058

Njemačka

Fz-juelich -  Forschungszentrum Juelich GmbH

2 000 000

Paul Kunzemann

p.kunzemann[at]fz-juelich.de

+49 2461 61 96998

Norveška

RCN - Norveško vijeće za istraživanja (Forskingsrådet)

1 200 000

Erland Eggen

ese[at]rcn.no

+47 91 51 45 29

Poljska

NCBR - Nacionalni centar za istraživanje i razvoj

500 000

Jolanta Drozdz

jolanta.drozdz[at]ncbr.gov.pl

+48 22 39 07 106

Rumunjska

UEFISCDI - Izvršna agencija za financiranje visokog obrazovanja, istraživanja, razvoj i inovacija

500 000

Marius Mitroi

marius.mitroi[at]uefiscdi.ro

+40 21 302 38 59

Švedska

SWEA-STEM - Švedska agencija za energetiku

1 000 000

Fredrik Lundström

Fredrik.Lundstrom[at]energgimyndigheten.se 

+46 165 44 2112

Turska

TÜBITAK - Tursko vijeće za znanstvena i tehnološka istraživanja

2 500 000

Önder Zor

onder.zor[at]tubitak.gov.tr

+90 312 468 5300 4553

[1] Za detaljne informacije o prihvatljivosti troškova potrebno je kontaktirati Fond