Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Edukacija i ostali projekti

Program Energija i klimatske promjene

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upravitelj je programa Energija i klimatske promjene, vrijednog 20 milijuna eura, a koji će sa 17 milijuna kuna financirati Norveška, Island i Lihtenštajn kroz financijske instrumente Europskog gospodarskog prostora.

Naime, Europska unija, Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška su dana 3. svibnja 2016. godine potpisali Sporazum o uspostavi novog mehanizma za financijske doprinose triju partnerskih zemalja za razdoblje od 2014. do 2021. godine, kojim se žele smanjiti gospodarske i socijalne razlike u Europskom gospodarskom prostoru.

Kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam za razdoblje od 2014. do 2021. godine Republika Hrvatska na raspolaganju ima oko 103,4 milijuna eura, odnosno kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora predviđeno je 56,8 milijuna eura, dok je kroz Norveški financijski mehanizam predviđeno 46,6 milijuna eura.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednica Vlade Kraljevine Norveške potpisali su u Banskim dvorima dana 3. srpnja 2018. godine Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajn i Republike Hrvatske.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 27. lipnja 2018. godine, donesena je Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine (KLASA: 022-03/18-04/159, URBROJ: 50301-25/05-18-2), koja je stupila na snagu 8. srpnja 2018. godine, kojom se imenuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Upravitelj programa za program Energija i klimatske promjene. Sukladno Prilogu B Memoranduma o suglasnosti, za Program Energija i klimatske promjene previđeno je sveukupno 20 milijuna eura (od kojih doprinos iz EGP Financijskog mehanizma iznosi 17 milijuna eura, a nacionalni doprinos iznosi 3 milijuna eura).

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u rujnu 2018. godine službeno započeo s aktivnostima provedbe Financijskog mehanizma odnosno s procesom programiranja navedenog programa. Kao podloga za kreiranje nacionalnog programa sufinanciranja izradit će se dokument , kojim će se definirati opseg i planirani rezultati programa, područje primjene, očekivani doprinos pokazateljima, potencijalni prijavitelji, iznosi dodijeljenih sredstava te ostali parametri vezano za model kojim će se dodjeljivati sredstva EGP Financijskog mehanizma i nacionalna sredstva (tzv. Concept Note). Nakon usvajanja istog će se pripremiti i sklopiti Programski ugovor (Programme Agreement), kojim će se postaviti uvjeti rada programa, kao i uloge i odgovornosti tijela koja će sudjelovati u provedbi programa te je koncem 2019. godine predviđeno i raspisivanje poziva za sufinanciranje.

Više informacija može se pronaći na http://www.eeagrants.hr/

 


O PROGRAMU ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE

Programski cilj: Energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika i povećana sigurnost opskrbe
Vrijednost programa: 17 mil € (bespovratna sredstva 85%) + 3 mil € (Drž. proračun – sufinanciranje 15%)
Program operator (PO): Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Donorski partner na programu (DPP): Norveška uprava za vodne resurse i energiju
Programska područja:

  • Obnovljiva energija,
  • energetska učinkovitost,
  • energetska sigurnost,
  • ublažavanje efekta klimatskih promjena i
  • prilagodba na klimatske promjene.