Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetska obnova javnih zgrada

Države članice EU se prema Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti obvezuju od 1.siječnja 2014. godine svake godine obnoviti 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti. Cilj je potaknuti obnovu energetski neučinkovitih građevinskih objekata u javnom vlasništvu kako bi se smanjili troškovi za njihovo održavanje te ujedno pružiti primjer građanima kako energetska obnova rezultira ne samo energetskim i financijskim uštedama, već i boljom kvalitetom korištenja prostora.

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), u Republici Hrvatskoj je u 2010. godini evidentirano ukupno 13,8 milijuna metara kvadratnih korisne površine zgrada javnog sektora. Od toga je grijane korisne površine 43,9%. Vlada Republike Hrvatske je stoga u listopadu 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine kojim je predviđeno da se do kraja 2015. godine obnovi oko 200 zgrada javne namjene ukupne površine oko 420 tisuća m2. Procijenjena vrijednost investicija je 400 milijuna kuna i temelji se na obnovi prvenstveno zgrada građenih prije 1987. godine, s prosječnom potrošnjom toplinske energije za grijanje 220-250 kWh/m2. Provedbom mjera energetske učinkovitosti odnosno energetskom obnovom se planira smanjiti potrošnju energije u zgradama javnog sektora od 30 do 60%, odnosno na 150 kWh/m2 godišnje i smanjiti emisiju CO2 za oko 20.500 tona godišnje.

U 2017. godini je otvoren Poziv 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'  u sklopu kojeg je osigurano 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljivao za financiranje prihvatljivih troškova projekta je bio 80.000,00 kuna, a najviši 40.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivala su se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela, koje je odgovorno za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.“, sklopilo je s Fondom Sporazum o pružanju stručne podrške u pripremi projekata u okviru specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“. Slijedom navedenog, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Sektor za energetsku učinkovitost u ovom pozivu nosi ulogu stručne podrške prijaviteljima koji svoje projekte žele kandidirati na ovaj javni poziv, odnosno pomoći prijaviteljima u otklanjanju pogreški i eventualnih nedostataka u dokumentaciji, u pregledu tehničke dokumentacije, te će izraditi završni pregled projekata na temelju kojeg će i izdati Izjavu o spremnosti projektnog prijedloga.

Kontakt: [email protected]