Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: kontakt@fzoeu.hr

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Energetska obnova višestambenih zgrada

Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata energetske obnove višestambenih zgrada

Korisnici EU sredstava, dužni su, sukladno Ugovoru o sufinanciranju, na odgovarajući način ispuniti svoju obvezu vezanu uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. godine. 

Korisnici su dužni informirati javnost o potpori dobivenoj iz ESI fondova putem:

  1. svoje internetske stranice (ukoliko ista postoji, sukladno smjernicama na stranici 6. Upute u prilogu)
  2. A3 plakata (potrebno je ispuniti podatke za svaku zgradu posebno, isprintati i postaviti na vidljivo mjesto sukladno 5.4. Uputa te fotografirati i pohraniti kao dio fotodokumentacije)
  3. informativnih ploča
  4. ostalih komunikacijskih alata – prema samostalnom odabiru (priopćenje, konferencija za medije, informativno-edukativni događaji, publikacije, fotografije i slično)

 

Upute za korisnike - informiranje, komunikacija i vidljivost
PDF 990.57 kB
Prezentacija - obveze informiranja i osiguravanja vidljivosti
PDF 3.91 MB
Predložak A3 plakata
DOCX 96.74 kB
LOGOTIPI
ZIP 346.79 kB