Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost u zgradarstvu

Program sufinanciranja kupnje kondenzacijskih bojlera za kuće i stanove pogođene potresom

22. ožujka 2020. došlo je do snažnog potresa magnitude 5.5 prema Richteru, s epicentrom 7 kilometra sjeverno od središta Zagreba (Markuševec) na dubini od 10 km. Posljedica potresa je bila djelomično odnosno potpuno uništenje brojnih zgrada i građevina na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.  

S ciljem što hitnije normalizacije života građana pogođenih potresom, Vlada Republike Hrvatske je 7. svibnja 2020. godine, donijela Odluku kojom se rebalansom proračuna osiguralo 141 milijun kuna za hitne sanacije i nabavku bojlera građanima pogođenim potresom. Primarni cilj je ova sredstva uložiti u podizanje razine sigurnosti na područjima pogođenim potresom te da se građanima, koji će se nakon popravaka moći vratiti svojim domovima, omogući topla voda i grijanje.

Za nužnu privremenu zaštitu zgrada od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida te popravke dizala, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 100 milijuna kuna te će za navedene radove dodjeljivati do 12.000 kuna po kućanstvu. Više informacija može se pronaći na stranicama Ministarstva.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao je dodatnih 41 milijun kuna i to za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih kondenzacijskih bojlera. Cilj ovog programa Fonda je pomoći vlasnicima/suvlasnicima zgrada oštećenih u potresu da pri obnovi nabave energetski učinkovitiji i okolišno prihvatljiviji sustav proizvodnje toplinske energije za grijanje prostora i zagrijavanje potrošne tople vode.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje, potrebno se prijaviti na Javni poziv Fonda objavljen 10.6.2020. te priložiti svu potrebnu dokumentaciju navedenu u pozivu. Prijava je moguća kroz sustav E-prijava na programe sufinanciranja Fonda, a dokumentaciju je moguće dostaviti i isključivo poštom ili u pisarnicu Fonda.

Službeno zaprimanje prijava započinje 17.6.2020. od 9h, Do navedenog datuma je kroz sustav E-prijava moguće ispuniti prijavni obrazac i učitati svu potrebnu dokumentaciju, ali nije moguće izvršiti prijavu. Isto će biti moguće tek nakon 9h 17.6.2020.

Prijaviti se mogu vlasnici/suvlasnici zgrada (obiteljske kuće i višestambene zgrade) koje su oštećene u potresu, s područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, a koji su prije potresa koristili atmosferski plinski bojler.

Pojedino kućanstvo bespovratno može dobiti do 80% sredstava, odnosno najviše do 8.000 kuna, neovisno o tome je li riječ o stanu u višestambenoj zgradi ili u obiteljskoj kući. 

Prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju možete pronaći na https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/ pod odgovarajućim javnim pozivom.

  

Vodič za prijavu na Javni poziv
PDF 748.55 kB
Javni poziv za sufinanciranje kondenzacijskih bojlera
PDF 570.06 kB