Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Energetska učinkovitost

Obnovljivi izvori energije

Projekt FIRESPOL - Financijski instrumenti u projektima obnovljivih izvora energije

                                                 Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg Europe

Cilj projekta FIRESPOL je poticanje obnovljivih izvora energije kroz javne i privatne programe financiranja, ne samo uobičajena bespovratna sredstva i subvencije i uvođenje inovativnih financijskih instrumenata ili složenih programa dodjele bespovratnihh sredstava.

FIRESPOL djelokrug

Većina država članica i europskih regija usvojila je mjere za jačanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i njezinu pohranu u svojim regionalnim strategijama istraživanja i inovacijaza pametnu specijalizaciju (strategije RIS3), nacionalnim strateškim planovima te regionalnim programima, u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta“, no većina država članica i dalje je ispod razine očekivanih ciljeva za OIE do 2020 godine. OIE ne rastu u skladu s očekivanim te države sada traže nova rješenja kao što je pohrana energije ili inovativni programi financiranja. OIE sektor zahtijeva nove programe potpore koji mogu potaknuti veliki potencijal privatnih ulaganja uklanjanjem financijskih, zakonskih i administrativnih prepreka za decentralizirana ulaganja kako u području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, tako i u području pohrane tako dobivene energije.

Put za iznalaženje novih rješenja

Cilj projekta FIRESPOL je potaknuti regionalno orijentirana i decentralizirana privatna ulaganja u OIE kroz unapređenje upravljanja operativnim programima, čime će se ukloniti financijske prepreke koje trenutačno sprečavaju ulaganja u OIE sektoru. Cilj je da se u okvirima operativnih programa (OP-a) izrade novi programi potpore, kao što su financijski instrumenti ili novi programi dodjele bespovratnih sredstava, a koji mogu postići jednake društvenogospodarske učinke kao i financijski instrumenti (FI).

FIRESPOL partnerstvo

Partnerstvo uključuje 6 partnera iz 6 različitih zemalja (Španjolska, Irska, Njemačka, Latvija, Poljska i Hrvatska).

Konzorcij je osnovan u svrhu iznalaženja strukture u tri razine:prva razina uključuje partnere koji dokazano imaju iskustva s financijskim instrumentima, kao što je Agenex i agencijaHA Hessen Agentur GmbH;koji su povezani s upravljačkim tijelima. Druga razina sastoji se od partnera koji imaju odgovarajuće iskustvo s programima potpore, ali ne i konkretnim mjerama iz Regionalnog operativnog programa (ROP);kao što je  irska regionalna skupština SouthernRegionalAssembly.Na kraju, treća razina sastoji se od upravljačkih tijela koja imaju malo iskustva s bespovratnim sredstvima za financiranje OIE i nikakvog iskustva s financijskim instrumentima. Lublinsko vojvodstvo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, latvijsko Ministarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja su upravljačka tijela.

Projektom će se ojačati kapaciteti u ovom sektoru i utvrditi 90 primjera najbolje prakse kao smjernice ostalim regijama.


Projektni partneri

 • Extremadura Energy Agency (ES)
 • HA Hessen Agentur GmbH (DE)
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (HR)
 • Irska regionalna skupština Southern Regional Assembly (IE)
 • Ministarstvo zaštite okoliša i regionalnog razvoja Republike Latvije (MoEPRD) (LV)
 • Lublinsko vojvodstvo (PL)

Projekt FIRESPOL - je projekt međuregionalne suradnje za unapređenje politika za prelazak na niskougljično gospodarstvo.

Više informacija o projektu FIRESPOL možete pronaći na službenoj stranici projekta: https://www.interregeurope.eu/firespol/

 

Neke od objava u hrvatskim medijima o projektu FIRESPOL:

Objave u novinama: Poslovni dnevnik_Investiranje u OIE
PDF 3.89 MB
Objave u novinama: Slobodna Dalmacija_Može li i Hrvatska biti zelena
PDF 402.31 kB
Objave u novinama: Slobodna Dalmacija_10 hrvatskih otoka na putu prema čistoj energiji
PDF 669.56 kB
 • 3. međunarodni skup u Hrvatskoj: Obilazak vjetroelektrane Jelinak_Splitsko-dalmatinska županija
 • 3. međunarodni skup u Hrvatskoj: Obilazak vjetroelektrane Jelinak_Splitsko-dalmatinska županija
 • 3. međunarodni skup u Hrvatskoj: Obilazak hidroelektrane Orlovac_Splitsko-dalmatinska županija
 • 3. međunarodni skup u Hrvatskoj: Obilazak hidroelektrane Orlovac_Splitsko-dalmatinska županija
 • 5. međunarodni skup u Njemačkoj_Hessen
 • 5. međunarodni skup u Njemačkoj_Hessen
 • 5. međunarodni skup u Njemačkoj_Hessen