Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: ko[email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU javni pozivi i natječaji

Područje natječaja
Korisnici sredstava
Status natječaja
Otvoren
Zatvoren

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Otvoren: 16.11.2017.

Zatvoren: 31.12.2020.

Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

 Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) KK.04.2.1.04 da se zbog iskazanog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja na ovaj Poziv očekuje  uskoro privremena obustava Poziva. Prijave za stručnu podršku FZOEU/SEU se s ovom objavom neće više zaprimati.

Ovom obaviješću se ne prejudicira da će za sve projektne prijedloge prijavljene za stručnu podršku, sam postupak stručne podrške biti dovršen do trenutka privremenog zatvaranja poziva.

 Linkovi:

 MGIPU - http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019

 Strukturni fondovi - https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/energetska-obnova-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-zgradama-javnog-sektora/

 eFondovi - https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=8a04ca07-b1b6-4639-913f-b5270a25629e

 

Otvoren:16.11.2017.

Zatvoren: krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020., odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava

Fond: Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 16.11.2017. do 31.12.2020.
Nadležno tijelo: Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Područje: promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Prijavitelji: tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, vjerske zajednice, udruge koje imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Detalje o pozivu potražite ovdje.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada

Otvoren: 08.06.2017.

Zatvoren: 31.12.2018.

Fond: Kohezijski fond
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 8.6.2017. do 31.12.2018.
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Područje: zaštita prirode i okoliša
Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Detalje natječaja potražite ovdje.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta

Otvoren: 29.03.2017.

Zatvoren: 31.12.2018.

Detalje natječaja potražite ovdje.

 

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Otvoren: 22.11.2016.

Zatvoren: 20.02.2017.

Detalje pilot projekta potražite ovdje.