Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Energetska učinkovitost

U okviru prioritetne osi 4., glavni prioriteti financiranja bit će usmjereni na promicanje mjera obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u sektorima s najvećim udjelom u potrošnji energije, odnosno u: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima.

Detalje možete pronaći ovdje.

Zgrade su najveći pojedinačni potrošači energije, a time i veliki zagađivač okoliša. Zbog dugog životnog vijeka zgrada, njihov je utjecaj na okoliš u kojem živimo dug i stalan i ne možemo ga zanemarivati. Građenje se prečesto vodi kao isključivo ekonomski proces, a zapravo je u prvom redu ekološki, socijalni i kulturni fenomen, koji treba zadovoljiti ljudske potrebe i želje. Ekonomski interesi često imaju veću moć od ekoloških interesa. Nagli razvoj tržišta, ekonomije, prodor i utjecaj kapitala i medija s jedne strane i širenje gradnje u Hrvatskoj, ostavljaju trag na arhitektonskim ostvarenjima često upitne kvalitete.

Smanjenje potrošnje energije i sprječavanje energetskih gubitaka ima sve veću važnost za EU. Čelnici EU-a postavili su 2007. cilj smanjenja godišnje potrošnje energije u Uniji za 20 % do 2020.

  • 20 posto manjim emisijama stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. godinom,
  • 20 posto udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji,
  • 20 posto manjom potrošnjom energije (u odnosu na onu koja se do 2020. očekuje u slučaju neprovođenja posebnih mjera).

Usvajanjem navedenih mjera Europska unija postala je prvo veliko gospodarstvo koje je donijelo jasne i precizne mjere za smanjenje emisije stakleničkih plinova i očuvanje planeta. Takvim potezom Europska unija dokazala je svoj ambiciju da preuzme vodeću ulogu u ispunjavanju zadanih ciljeva i rješavanju pitanja očuvanja planeta u vremenima velike ekonomske krize.