Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Energetska učinkovitost

Pilot projekt uvođenja naprednih mreža - sustav distribucije koji djeluje pri niskim i sred. razinama napona

U okviru specifičnog cilja (4d1) planira se uvođenje novih tehnologija (uglavnom na temelju IT-a) u distribucijske sustave.

Ugradnjom pametnih brojila i opreme planira se postići sljedeće:

  • praćenje opterećenja niskonaponskih trafostanica,
  • izračun gubitaka u srednjenaponskoj distribucijskoj mreži,
  • pronalazak i smanjivanje gubitaka u niskonaponskoj mreži i smanjenje emisije CO2,
  • prikupljanje ulaznih podataka za analizu masovne ugradnje naprednih brojila,
  • bolje održavanje distribucijske mreže i planiranje razvoja i (posebno) pouzdanost trenutačnog sustava.

Ovim specifičnim ciljem trebalo bi se postići uvođenje koncepta pametnih mreža u Hrvatsku distribucijsku mrežu kao inicijalnog (pilot) projekta.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 4d1 možete pronaći ovdje.