Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Energetska učinkovitost

Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva

Glavni cilj ovog specifičnog cilja (4c3) je poboljšanje energetske učinkovitosti sveukupnog sustava centralnog grijanja i razine usluge koje se pružaju kućanstvima. Stoga se glavni rezultati koji su u skladu s postavljenim ciljevima odnose na uštedu u konačnoj potrošnji energije u prvom redu zbog smanjenja gubitka u mreži centralnog grijanja.

Aktivnost koja se može financirati kroz specifični cilj 4c3 je rekonstrukcija sustava centralnog grijanja.