Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

EU sufinanciranje

Energetska učinkovitost

Smanjenje energetske potrošnje u stambenim zgradama (više stambene zgrade i obiteljske kuće)

U okviru ovog specifičnog cilja (4c2) očekuje se smanjenje potrošnje energije za hlađenje/grijanje obnovljivih zgrada za 70% čime će se postići godišnja ušteda od oko 40 GWh.

Također se procjenjuje da će tijekom programskog razdoblja oko 10 000 kućanstava (uključujući nekoliko kućanstava u sklopu višestambenih zgrada i pojedinačnih kućanstava u obiteljskim kućama) imati koristi od poboljšanog gospodarenja energijom i potrošnjom.

Primjere aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj 4c2 možete pronaći ovdje.